Kılavuz

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e ilişkin hazırlanan kılavuz yönetmelik maddelerine ilişkin detaylı açıklamaları ve uygulamaya ilişkin kapsamlı örnekleri içermektedir.