Engelsiz Eğitim

İşitme engellilerin faydalanması amacıyla bu bölümdeki eğitim videolarında işaret dili tercümesi yer almaktadır.

Resmî Yazışma Ortamları
Nüsha Sayısı
Belgenin Şeklî Özellikleri
Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü
Yazı Alanı
Kurumsal Logo
Başlık
Sayı/Tarih/Konu
Muhatap
İlgi
Metin
Metin Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Yazım Kuralları ve Anlatım Bozuklukları
Metin Yazımında Noktalama İşaretlerinin Kullanımı
İmza
Ek
Dağıtım
Olur
Paraf-Koordinasyon
Doğrulama Bilgileri
İletişim Bilgileri-Sayfa Numarası
Gizlilik Dereceli Belgeler
Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar
Üstveri Elemanları
Belgenin Çoğaltılması
Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması
Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması
Belgenin İade Edilmesi
Görüş-Bilgi ve Belge Talebi
Tekit Yazısı
Uygun Yazılmayan Belgeler
Resmi Yazışmalarda Sıklıkla Yapılan Hatalar