Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni Konuşması

18.10.2017

Değerli hanımefendiler, beyefendiler;

Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Tarım alanında kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve girişimci kadın çiftçilerimizin ödüllendirilmesi vesilesiyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Kadınlarımız hayatın her alanında, evde, işte, tarlada varlık gösteriyor, birikimlerini ortaya koyuyorlar. Yaptıkları işlerle, başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınımız var. Öyle ki, vatan savunmasında dahi ön saflarda yerlerini alıyorlar.

15 Temmuz’da görmedik mi, çelikten güçlü yürekleriyle tanklara nasıl karşı durduklarını? İstiklal Savaşı’nda Anadolu’yu nasıl savunduklarını? Çok şükür ki bu coğrafya, kadını hayatın her alanında baş tacı eden, ona kıymet ve değer veren bir kültürle yoğurulmuş.

Her ne kadar bugün ‘çalışan kadın’ tanımı yaygın şekilde kullanılsa da, aslında tarihimizde kadın söz konusu olduğunda çalışan-çalışmayan ayrımı hiç olmamıştır. Kadın her zaman üretim hayatının içinde bulunmuş, ailesinin yüküne omuz vermiştir. Bugün de şehir hayatında olduğu gibi kırsal alanda da, kadınlarımız el emekleri ve alın terleriyle yaşamın zorluklarını paylaşmaktadır.

Girişimcilik dendiğinde akla hep şehir ortamı gelir. Oysa girişimcilik, kırsal alanda yaşayan kadınlarımız için de geçerli bir sıfattır. Bu gerçekten hareketle, bakanlığımız son yıllarda kırsal alanda kadının güçlendirilmesi için ulusal eylem planı hazırlamış, girişimciliğin önünü açmıştır.

Geniş bir yelpazede kadınlarımız desteklenmektedir. Girişimcilik eğitiminden, proje bazlı çalışmalara, kadınlarımız için yeni imkanlar açılmıştır. Makine-ekipman desteğiyle iş kurmaları sağlanmıştır. Hibe programlarından faydalanmaları için pozitif ayrımcılık yapılmıştır. İl ziyaretlerimiz sırasında kadınlarımızın çok farklı projelere imza attıklarını görüyor ve onlarla gurur duyuyorum.

Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin ve verimli kullanan, bulunduğu çevreye rol model olan kadınlar, gelecek adına umudumuzu artırıyor. Kadın elinin değdiği her iş, değer kazanıp bereketleniyor. Şu bir gerçek ki, kadınlar yaptıkları işe yüreklerini koyuyorlar. Tarım gibi ülkemizin önemli konularından birinde kadın çalışkanlığının ayrıca çok değerli olduğuna inanıyorum.

Tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü olmamızda kadınlarımızın büyük emeği var. Fakat bu emeğin yeterince fark edilmediğini görmek, gerçekten üzüntü verici…

Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı, bu anlamda kadınların sürdürülebilir iş imkânlarına kavuşması adına son derece önemli bir adımdır. Onlar bu süreçte eğitim almanın yanı sıra sosyalleşerek, toplumsal hayata aktif biçimde katılma imkânı da buluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar.

Kadının alın teri, toprak için de bereketin kaynağıdır. Toprak cömerttir, asla geri çevirmez, aldığının fazlasını verir. Aşık Veysel’in dediği gibi, bir çekirdek verirsin, dört bostan verir. Toprak sadık yarimizdir.

Toprağın emektarı kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci özellikleriyle umudumuzu besliyorlar. Türkiye’nin geleceğine büyük yatırım yapıyorlar. Bilgi ve becerilerini geliştirme, tarımsal ürünleri markalaştırma yolunda gücümüze güç katıyorlar.

Türkiye, eğitimden sağlığa, tarımdan enerjiye her alanda iddiaları olan bir ülke... Gerek bulunduğu coğrafyanın hakkını vermek, gerekse mazlumların umudu olmak noktasında hedefleri var. Hepimiz bu amaçları gerçekleştirmek için çalışıp çabalıyoruz. Gayretlerimizin aynı nehre aktığını düşünüyorum. Aynı ideali güçlendirdiğine inanıyorum.

Bugün burada ödül takdim ettiğimiz her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Alın teriniz, el emeğiniz kutsaldır. Geleceğimizin teminatıdır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayretin artarak devam etmesini umuyorum. Devletimiz her zaman yanınızdadır, alın teriniz emanetimizdir.

İnanıyorum ki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu destekleri artıracak, çiftçi kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandıracaktır. Güçlenen kadın aileyi, güçlenen aile de, toplumu yüceltecektir.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet eden tüm girişimleri tebrik ediyor, bu program özelinde projenin sponsoru Şekerbank’ı kutluyorum. Kadınların güçlendirilmesine hizmet eden bu örnek tavrın, diğer kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken, tüm çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, Anadolu’nun bereketli topraklarının hepimize şifa getirmesini diliyorum. Eli toprak kokan, çalışkan kadınlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Hasadınız bol, ürününüz bereketli olsun!