‘YEDAM’la Hayata Devam’ Programı Konuşması

29.09.2017

Değerli hanımefendiler, beyefendiler,
Kıymetli gençler;
Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Böyle güzel bir ortamda sizlerle olmak benim için mutluluk vesilesi. Bizi buluşturan şeyler, her zaman sorunlar olmuyor. Bazen de çözümlerde, güzel tecrübelerde buluşuyoruz. Bu buluşmayı, hayatın renkleri ile yeniden tanışma buluşması olarak görüyorum. Bugün, bir şekilde bağımlılıklara teslim olmuş kardeşlerimizin, azim ve kararlılığını kutladığımız gündür.

Eğer bir sorunun teşhisini doğru koyar, uygun çözüm yollarını keşfeder ve bunu da kararlılıkla uygularsanız, size neler kazandırdığını görebilirsiniz. İşte bugün, yeni bir yaşama adım atan evlatlarımızın sevincine hep birlikte ortak oluyoruz. Bağımlılıklara karşı güçlü bir irade ortaya koyarak, temiz geçirdikleri bir yıla yakın süreyi, bugün taçlandırıyoruz. Cesaretleri ve iradeleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde ailelerini de kutluyorum. Zira bu tür süreçler ancak aile desteği ile başarılı neticeler veriyor.

Sevgili gençler;
Bağımlılıklardan kurtulmak, sadece sizin için değil, sizi çok seven aileleriniz, içinde yaşadığınız toplum için de bir bayram sevincidir. Biz her zaman genç nüfusumuzla iftihar ederiz. Gençlerimizin sağlıklı, dinamik, özgüvenli, geleceğe yön veren bireyler olmalarını isteriz. Sizleri kazanmak, bizim için mutluluk sebebidir.

Şimdi bir dal tuttunuz, aman o dalı bırakmayın! Çünkü o dal, sadece bir kere yaşayacağınız, telafisi olmayan hayat nimetine, geleceğe uzanan bir daldır. Allah bizleri kainatın en şerefli varlıkları olarak yarattı. Yaratıcımızın bize layık gördüğü mertebeyi biz heba etmeyelim, onun hakkını verelim.

Hayat bu! Yanlışlarımız olabilir. Bazan merak, bazan kendi sınırlarımızı aşma çabası, bazan farklı olma dürtüsü, bazan arkadaşa, sosyal çevreye uyma çabası bizi farklı arayışlara götürebilir. Sorunlarımızı unutmak için bir şeylere sığınabiliriz. Ama önemli olan, hayattaki yanlışlarımızı silecek bir iradeyi hep diri tutmaktır. Alacağımız profesyonel yardımlarla bağımlılıktan kurtulma azminde olmaktır. Sizleri, ailelerinizi bu çabanızdan dolayı kutluyorum. Aynı şekilde bir umut yuvası haline gelen Yeşilay’ı tebrik ediyorum.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede büyük bir başarı elde etti. Ülkemizin bu alanda ortaya koyduğu karneye önemli bir katkı sağladı. Danışan mahremiyetini koruyan yaklaşımıyla, insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, herkese hizmet veren bir merkez haline geldi. Türkiye genelinde 110 şubesiyle, bilimsel metodlarla faaliyet gösteriyor. Ama daha önemlisi, bağımlılıklarla mücadelede global bir model kuran Yeşilay’ın açtığı uluslararası şemsiyedir. Tüm ülke Yeşilaylarını bir federasyon çatısı altında buluşturmak, hem Türkiye’nin bu alanda liderliğini tescilleyecek, hem de farklı tecrübelerden faydalanma imkanı verecektir.

Ne yazık ki, hayat şartlarının değişmesi bizi yeni bağımlılık türleri ile tanıştırıyor. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıklara artık internet, teknoloji, alışveriş gibi bağımlılıklar eklendi. Biliyoruz ki, bir bağımlılık diğerini tetikliyor. İçinde bulunduğumuz zorluklardan uzaklaştığımızı düşünerek bağlandığımız şeyler, ne yazık ki bir süre sonra kendisi bir soruna dönüşüyor. O nedenle, bağımlılığa bir eğilimimiz varsa, bunu fark etmeli ve gerekli tedbirleri almalıyız.

Çoğumuz, kendini böyle bağımlılıklara yakın görmez. Fakat zannedildiği gibi uzağımızda değiller. Özellikle teknoloji bağımlılığı, genç kuşağı çepeçevre kuşatmış bir bağımlılık türüdür. Geleceğimizi bekleyen bu tehditleri doğru teşhis etmeliyiz.

İnternet bağımlılarının %50’sinde psikiyatrik bozuklukların olduğu teşhis edilmiş, %38’inde en az bir başka bağımlılık olduğu gözlenmiştir. Yani masumca kullandığımız teknoloji, bilinçsiz kullanımla bize tehdit olarak geri dönmektedir.

Bu noktada önemle altını çizmek istediğim konu, bu tür sorunların panzehiri olan aileyi güçlendirme zaruretidir. Aile ilişkilerinin kalitesi, aile içi dayanışma, herşeyden önce bağımlılıkların yolunu keser. Yalnız ve sevgiyi yitirmiş ruhları doyuracak yegane şey, huzur ve güvenin kaynağı olan güçlü bir ailedir.

Dünyada 29 milyonun üzerinde bağımlı olduğunu düşündüğümüzde daha alacak çok mesafemiz olduğunu görürüz. Derecesi, türü ne olursa olsun, bağımlılıklarla mücadelede medyaya da büyük görevler düşüyor. Medyamız, bağımlılıkların yıkıcı yönünü doğru şekilde anlatmalı, önleyici ve rehabilite edici boyutları ön plana çıkarmalıdır. Bağımlılıklara düçar olmuş vatandaşlarımız umutlarını kaybetmesinler. Her türlü bağımlılığa karşı önleyici, koruyucu, rehabilite edici çabaların meyve verdiğini görmek geleceğimiz için umuttur.

Değerli misafirler;
Boşlukların neden olduğu bağımlılıkları önlemenin en güzel yolu, insan ruhunu beslemektir. Sanatla zenginleştirilmiş bir ruh, her türlü rüzgara karşı dayanıklı olur. Aynı şekilde sporla kazanılmış beden sağlığı zorluklara karşı direncimizi artırır. Toplum olarak bu konuda bir özeleştiri yapmalı, çocuklarımızı erken yaşta sanata ve spora yönlendirmeliyiz.

Dünyada ve Türkiye’de artan bağımlılık oranlarından bahsederek, bu umut buluşmasına gölge düşürmek istemiyorum. Sadece bağımlılıklar konusunda büyük tehditler altında olduğumuzu bilelim ve tedbirlerimizi alalım. Bu bilinçle nelerin başarılabileceğinin en güzel örnekleri, bu salonda bulunuyor. Ben tekrar kendilerini tebrik ediyor, güzel gelecekler diliyorum.

Sözlerime son verirken, Yeşilay’a ulusal ve uluslararası alanda başarılar temenni ediyorum. Ülkemiz ve insanlık adına hedeflerimiz var. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz dinamik toplum, sizlerin eseri olacaktır. Hep birlikte, cesaret ve kararlılıkla geleceği inşa edeceğimize olan inançla, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.