Gönül Elçileri Sertifika Programı

11.10.2014

Sayın Bakan,

Çok Değerli Gönül Elçileri,

Sevgili Kardeşlerim,

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Bu güzel törende sertifika alan çok değerli kardeşlerimizi tebrik ediyor, Allah sizlerden razı olsun diyor hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel projeye sahip çıkan Sayın Bakanımıza, tüm valilerimize ve vali eşlerimize, tüm gönül elçilerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum.

Gönül elçileri projemizi 2012 yılının Aralık ayında Ankara’da başlatmıştık.

2013 yılının Şubat ayında da gönül elçileri programı Rize’de başladı. Yapılan faaliyetlere bakıldığında Rize’de 1.991 gönül elçisi ile 13 çocuğumuzun koruyucu aileye kavuştuğunu, 612 hanım kardeşimizin de mesleki eğitim aldığını görüyoruz. Hiç kuşkusuz bunlar oldukça heyecan verici rakamlar. Ancak daha çok çalışarak, daha çok mesai ayırarak Rize’de bir farkındalık oluşturulabileceğine de yürekten inanıyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Yoksulluk sadece ekonomik sonuçlar doğurmuyor. Eğitimsizlik sadece ekonomik sorunlara neden olmuyor. İşsizlik sadece para ile ilgili neticelere yol açmıyor. Bu ve benzeri sorunların ekonomik olduğu kadar, çok ciddi sosyal sorunlara da kapı araladığını görüyoruz. Son birkaç gün içinde Türkiye genelinde yaşanan talihsiz hadiseler, aslında işte bu sosyal sorunların bir tezahürüdür.

Yoksulluk, eğitimsizlik, özellikle anne babaların çocuklarına karşı ilgisizliği, umutsuzluk ve istismar; gençlerin özellikle de çocukların, sokaklarda bir şiddet aracı olarak kullanılmaları sonucunu doğurmuştur.

Maalesef anne babaların sahip çıkmadığı çocuklara terör örgütleri sahip çıkmaktadır. Toplumun kendi haline terk ettiği çocuklara istismarcılar sahip çıkmaktadır. Kendi haline bırakılan, kendi kaderine terk edilen sevgiden, şefkatten ve eğitimden yoksun büyüyen her çocuk umutsuzluk ve karamsarlık içinde toplum için bir tehdit olacaktır. Çocuklardan sevgiyi esirgeyen bir toplum asla mutlu ve huzurlu bir toplum olamaz. İçindeki kimsesizlere, muhtaçlara, gariplere, yalnızlara, engelli ve yaşlılara sahip çıkmayan bir toplum asla erdemli bir toplum olamaz.

Onun içindir ki bir yetimin başını okşamak, bir yoksulla ekmeğini paylaşmak, bir yaşlının bir hastanın ihtiyacını karşılamak; birey için sadaka toplum için ise geleceğin teminatıdır.

Gönül elçilerimiz, Türkiye’nin 81 ilinde gerçekten kutsal bir vazife yaptıkları gibi geleceğimizi de teminat altına alıyorlar. Bu projeyi ne kadar büyütür ne kadar yaygınlaştırırsak, inanın geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır. Bu projeyi ihmal edersek, sokaklarımızda huzuru bozan daha çok vandal ortaya çıkacaktır.

81 vilayetimizdeki gönül elçilerinin bu şuurla, her anne babaya ulaşacaklarına, her çocuğa her ihtiyaç sahibine el uzatacaklarına inanıyorum. Rize’de ve diğer 80 vilayetimizdeki tüm gönül elçilerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Bakanımıza, valilerimize ve eşlerine de, projeye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Bugün sertifika alan Rize’li gönül elçilerimizi de tekrar tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.