Ayhan Şahenk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Açılışı

05.03.2015

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Çok Kıymetli Katılımcılar,

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, böyle güzel bir eğitim yuvasında bulunuyor olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum.

Ayhan Şahenk Vakfı’nı, burada olmamızın vesilesi olan bu girişiminden dolayı kutluyorum. Merhum Ayhan Şahenk Beyefendi’yi rahmetle anıyorum.

‘‘Kamu hizmetlerine katkıda bulunmak, hepimizin, öncelikle de olanakları olanların görevi. Aynı zamanda bizi yetiştiren ülkemize en büyük borcumuzdur’’ diyerek kurduğu vakfın böyle güzel hizmetler içinde bulunduğundan inşallah ruhaniyeti haberdar oluyordur.

Bu vesileyle, başta Ferit Şahenk Beyefendi olmak üzere evlatlarını ve tüm ailesini tebrik ediyorum; böyle önemli hizmetleri sürdürdükleri, babalarının adını ülkenin dört bir yanında hayırla yaşattıkları için.

Umuyorum ki bu tür hayırseverlik girişimleri, imkanı olan tüm işadamlarımıza örnek olur ve onlar da kültür, sanat, sağlık, çevre ve spor gibi alanlarda geleceğimizi teminat altına alacak çalışmalar yaparlar.

Değerli Misafirler,

Vakıflarımız toplum sorunlarına önemli katkılar sunuyorlar. Daha da önemlisi eğitim sektörüne yeni bir vizyon katıyorlar. Biliyorsunuz biz bir vakıf medeniyetiyiz. Vakıflar, özel mülkiyetin toplum mülkiyetine geçişini sağlayan, elimizde var olanı paylaşmanın, başkalarının faydasını gözetmenin kurumsallaşmış şekli.

Osmanlı’da da eğitim işleri genel olarak vakıflar kanalıyla yürütülüyordu. Hatta yükselme çağı, vakıfların da yükselme dönemiydi. Gerileme çağı vakıfların da gerilediği dönemler olmuştu. 18.yy’da dahi vakıflar, devlet bütçesinin üçte birine eşit bir bütçeyle, topluma karşılıksız hizmet veriyorlar.

Ayhan Şahenk Vakfı da binlerce yıllık bu vakıf geleneğinin bir halkasıdır.

Vakfın bu hizmeti Şanlıurfa’da özellikle meslek eğitimine hasretmiş olmasını ayrıca önemli bulduğumu ifade etmek isterim. Mesleki eğitim, bir ülkenin gelişip kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip kalifiye insan gücü yetiştirmek bakımından son derece önemlidir. Genç nüfusa ve hızlı bir ekonomik büyümeye sahip bir ülke olarak Türkiye’nin belki de, en acil ve öncelikli ihtiyacıdır.

Gelişmiş ülkelerde mesleki eğitim, genel eğitime göre çok daha yaygındır. Özellikle AB hedeflerini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye için de son derece hayatidir.

Değerli Katılımcılar,

Bilgi sermayedir. Ama bu sermayeyi kullanacak mesleki donanıma sahip insandır aslolan. Bu insan gücü olmadan sermaye de anlamını yitirir. İşte Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu önemli misyonu icra etmektedir. Gençlerin meslek sahibi olması, onları başka yollara girmekten de alıkoyacağı için bu okul aynı zamanda toplum sorunları için de sosyal bir merhemdir. Napolyon’un meşhur bir sözü var; ‘iki şey dünyaya hükmeder: birisi kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.’

Bu okul, gençlerin elinden kılıcı, silahı alıp, onları bilgi, düşünce ve beceri sahibi yapacak, bir bilim yuvası olacaktır. Bu yönüyle, Şanlıurfa’ya hayat aşısıdır. Bir yerde okulumuz varsa orada geleceğimiz de var demektir. Okulların sayısı arttığı oranda hapishanelerin sayısı azalır. Gelecek teminat altına alınır.

Yardımın en güzel şekli ihtiyaç sahiplerine balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir. İnanıyorum ki, bu okul sayesinde Şanlıurfa’nın bu mahallesinden nice kalifiye eleman yetişecek, her biri ülkemizin sanayi çarklarını döndürecektir.

Bir gencin kabiliyetlerini keşfetmek, onları ilgi alanlarına göre yönlendirmek eğitimin en önemli meselesidir. Eyyubiye ilçesinin çocukları sizlerin sayesinde hem sevdikleri, başarılı oldukları işi yapmış olacak, hem de aileleriyle birlikte geleceğe güvenle bakma imkanına kavuşacaklardır.

Şanlıurfa, aynı zamanda çocuk nüfus oranının hayli yüksek olduğu bir ilimizdir. Eğitim bu nedenle daha önemlidir. Bu büyük potansiyeli sosyal sorunlara dönüştürmeden, çocuklarımızı ülke için faydalı bir birey olarak yetiştirmenin yegane yolu eğitimdir.

Ben buradan annelere, öğretmenlere ve tüm sorumlulara seslenmek istiyorum. Her biri tertemiz ve masum şekilde bize emanet edilen bu çocuklara sahip çıkalım ve onlara geleceğin büyükleri olarak muamele edelim. İnsana yaptığımız hiçbir yatırım boşa gitmez.

Mesleki donanım yanında onları insanlık değerleriyle de donatalım. Yaptığı işi en iyi yapan, alın terinin, emeğin hakkını gözeten, iş ahlakını içselleştirmiş insan yetiştirmektir aslolan. Bir vidayı sıkmaktan, bir monitörü izlemekten, bir karışımı hazırlamaktan daha önemlidir yaptığı işin insana hizmet olduğunun bilincinde olmak. Bunu yaparken hem sosyal çevresini hem tabiatı gözetmek.

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Söz eğitimden açıldığında elbette konuşacağımız çok şey var. Fakat sizleri bu soğuk havada daha fazla bekletmemek adına sözlerime burada son vermek istiyorum. Ve bu hizmetleri için Şahenk Vakfı’na ve ailesine, Doğuş Grubuna tekrar teşekkür ediyor, hayırsever işadamlarımızın bölgeye ilgisini çeken milletvekillerimize, hassasten Şanlıurfa Milletvekilimiz Zeynep Karahan Uslu’ya, Şanlıurfa Valiliğimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum.

Daha iyi bir gelecek adına bu hayırlı girişimlerin sayısının artacağına olan inançla, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.