Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 30 Mart Sıfır Atık Günü Özel Oturumunda Yaptıkları Konuşma

30.03.2023

Sayın Genel Sekreter,

Sayın Genel Kurul Başkan Yardımcısı,

Sayın BM-Habitat İcra Direktörü,

Kıymetli Delegeler;

Sizleri Türk halkının dostluk ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum.

Bugün burada, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ vesilesiyle bir aradayız. Birleşmiş Milletler çatısı altında, insanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum. Bu birlikteliğin, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. 

Türkiye’de başlattığımız sıfır atık projesini, küresel bir harekete dönüştürme yolunda bu tarih, inanıyorum ki ‘Ortak Evimiz Dünya’ için çok önemli bir adım olacaktır.

Başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere, Eş-Sunucu 105 Ülkenin Temsilcisine, iş birliklerinden dolayı, yürekten teşekkür ediyorum.

Sözlerime başlarken, 6 Şubat sabahı ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, rahmetle anıyorum.

11 ilimizi ve yaklaşık 15 milyon insanımızı etkileyen deprem sürecinde, dünyanın dört bir köşesinden gelen dost yardımlar, milletimiz için, önemli bir teselli kaynağı olmuştur.

Arama-kurtarma ekipleri göndererek, insani yardım imkânlarını seferber eden, dua ve iyi dileklerini paylaşarak, Türkiye’nin yanında olan tüm dost ülkelere, şahsım ve Türk halkı adına teşekkür ediyorum.

Sayın Genel Sekreter,

Kıymetli Delegeler;

Bütün inançların ve yaşam felsefelerinin temelinde, esas olan bir unsur var; o da, yeryüzünün bir denge ve ölçü içinde, derin bağlarla birbirine bağlı olmasıdır.

Afrika çöllerindeki kumlar, Amazon ormanlarındaki hayatın kaynağıdır. Gökyüzünde göç eden kırlangıçlar ile su altındaki mercan resifleri arasında, görünmeyen bağlar vardır.

İşte bizler de, bu muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapan yeryüzüne karşı, bizden beklenen ise, onun işleyişine saygı duymamızdır.

Ancak ne yazık ki, son iki yüzyıldır bu anlayışı kaybettik. Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan, kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı ve bahşedilen kaynakları, hoyratça, tüketmeye başladı. Sanayileşme, insanoğlunu, ihtiyacından kat-be-kat fazla tükettiği, tükettiklerini de düşüncesizce yeryüzüne terk ettiği, bereketten yoksun bir bolluk sarmalına hapsetti.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, adeta, ‘görmediğimiz çöp zararsızdır’ düşüncesiyle, atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları, sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir sömürgecilik üretiyor.

İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hala binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir!

Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada, tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanılması, sorumlu her dünya vatandaşını derinden yaralıyor. Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması içinse tam, 10 yıl gerekiyor. Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor.

Bu korkutucu tablonun mimarı, ne yazık ki, insanoğlunun ta kendisi. Ancak biliyoruz ki bu yıkıma son vermek ve Ortak Evimiz Dünyayı kurtarmak da yine bizim elimizde! İnsanlık olarak, ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekûn ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.

Biz bu düşüncelerle, beş sene önce Türkiye’de, Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye, ardından tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla, davranışlarımızdaki küçük değişikliklerle, büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini, gösterdik. Proje kapsamında, geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton, hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salınımı önlendi.

Şunu gururla ifade ediyorum ki; Türkiye olarak, küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi, çevre sorunlarında da, çözümün bir parçası olma kararlılığımızı, sürdürüyoruz. Bu çabamızı, sivil toplum gönüllüleri ile daha geniş kitlelere yaymak amacıyla da, bir Sıfır Atık vakfı kurma çalışmaları içindeyiz. Yakın bir zamanda faaliyetlerine başlayacak vakfımız, uluslararası alanda bu sesin daha çok yankılanmasına katkı sağlayacak.

Sayın Genel Sekreter, Kıymetli Delegeler;

Doğanın kendi sisteminde atık diye bir şey yoktur. Miadını tamamlamış her şey, tabiat dengesinde, başka bir şeyin hammaddesi olur. Tabiatın kanunlarından örnek alarak, üretim ve tüketim davranışlarımızı dönüştürmek, atıkları yeniden kullanıma kazandıracak, döngüsel bir sistem kurmak zorundayız.

Nitekim bütün kadim kültür ve inanç sistemleri, insanın yaratılışına, doğa kanunlarına uygun bir, yaşam biçimini öğütler. Bu, benim vatanım olan, köklü medeniyetlerin beşiği Anadolu kültüründe de, böyledir.

Doğup büyüdüğüm evde de, yiyecekler nimet, yani yaratıcının bir lütfu olarak kabul edilirdi. Bereketin bazen tek bir pirinç tanesine bağlı olabileceği, iki kişiye yetenin, üç kişiye de yetebileceği inancı hâkimdi.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in, ‘Nehir kıyısında bile olsan, suyu israf etme!’ emri, dünyaya ve doğal kaynaklara nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize öğretti.

Kendisine bahşedilen her şeyi, emanet bilinciyle koruyup, gelecek nesillere aktarmayı vazife bilen, Anadolu halkı, sürdürülebilirliği kültürel bir cevher olarak, asırlardır taşımaktadır. Eminim, bu salonda temsil edilen her bir kültürün, köklerinde, tabiatla uyumlu yaşamın, farklı örnekleri mevcuttur.

Sıfır Atık tohumunu, hangi vicdana ekersek ekelim, mutlaka yeşereceğine inanıyorum. Yeter ki, ortak bir vicdan ve akıl pusulasıyla hareket edelim. Bu çerçevede, birleşmiş milletler kapsamında, sıfır atık adına yapılan her girişimin, son derece kıymetli olduğuna inanıyorum.

Sayın Genel Sekreter Guterres ile imzaya açtığımız, Küresel Taahhüt Belgesi, Sıfır Atık uygulamasının kurumsallaşması yolundaki uzun yürüyüşümüzün önemli bir ilk adımı olmuştur.

Ülkemizde başlattığımız bu hareketin, dünyaya model teşkil edecek seviyeye gelmesinden ve Birleşmiş Milletler çatısı altında, güçlü bir politikaya dönüşmesinden, bir sıfır atık gönüllüsü olarak, büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.

Elde edilen bu başarı; makro ölçekte politikalar geliştiren, duyarlı siyaset yapıcılar kadar, atıklarını azaltan ve evindeki atıkları geri dönüşüme kazandıran, sorumlu insanlarındır. Tüketim kültürünün bağımlısı olmayı reddederek, sıfır atık felsefesiyle yaşamayı seçen, gençlerimizindir. Yüksek kar marjlarına sırt çevirerek, çevre dostu üretim modellerine yatırım yapan, sorumlu üreticilerindir. Yürekleri, sürdürülebilir ve temiz bir gelecek için atan, tüm çevre gönüllülerine, ortaya koydukları emek için, kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Genel Sekreter ve kıymetli delegeler;

Dünya bize emanettir. Bu emaneti korumak ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini atmak; adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçmektedir.

Fakat ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin, samimi, vicdanlı ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz. Diğer meselelerde olduğu gibi, iklim ve çevre sorununda da adil dağılım ilkesine dayalı, hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her fırsatta dile getirdiği, “dünya beşten büyüktür” ifadesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da, ayrı bir önem kazanıyor.

Hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımı ile önlemleri almak; iklim değişikliğinde payı olmadığı halde, sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerin gözetildiği, adil bir sistem kurmak mecburiyetindeyiz.

Refah seviyesi yüksek ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için toprağını, suyunu seferber ederken, kendi çocuklarını yeterince besleyemeyen ülkelerin sorunlarına sırt çeviremeyiz. Açlıktan ölen çocukların sayısı, obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla aynı iken adil paylaşımdan söz edemeyiz.

Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar insanlığa yetmiyor derken, üretilen gıdanın üçte birini çöpe atamayız. Hem de bu gıdalar açlık sorununu bitirebilecekken!

İşte bu yüzden ben de, haykırıyorum; dünya beşten büyüktür! Gelecek nesiller, bize tüm bunların hesabını sorarken, verebilecek cevabımız olsun istiyorsak, hemen bugün, değişimi başlatmalıyız.

Buradan, “Dünyayı ben mi kurtaracağım?” diye düşünen herkese, seslenmek istiyorum. Evet siz! Evet biz! Dünyayı kurtaracağız! Zira, bu gidişatı tersine çevirebilecek son nesil, biziz.

En uzun yollar bile, bir adım ile başlar. Diliyorum bu 30 Mart, geleceğimiz ve ortak evimiz dünya için birlikte yürüyeceğimiz bir yolun, ilk adımı olur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.