Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne gönderdikleri mesaj

23.08.2021

Ukrayna Devlet Başkanının kıymetli eşi, değerli dostum, Sayın Hanımefendi Olena Zelenska,

Devlet ve Hükümet Başkanlarının Saygıdeğer Eşleri,

Hanımefendiler, beyefendiler;

Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Değerli Dostum Sayın Zelenska'ya, nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de, son dönemde meydana gelen doğal afetler nedeniyle, şahsen aranızda olamasam da, kalben yanınızda olduğumu vurgulamak istiyorum.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini, güçlendiğini memnuniyetle izliyoruz. Sanayiden turizme çok yönlü ilişkiler, ülkelerimiz arasında ortak bir geleceğin müjdecisidir.

Bu toplantının yeni ve güçlü işbirliklerini artıracağına gönülden inanıyorum. Uluslararası Kırım Platformu'nun, Kırım Tatarlarının hayat standardının iyileşmesi yolunda anlamlı katkılar sağlamasını umut ediyorum.

Değerli konuklar;

İnsanlık olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Mevcut uluslararası sistem, sürekli olarak yeni sınamalarla karşı karşıya ve bunları aşmakta yetersiz kalabiliyor.

Bu sınamalara karşı, yeni, farklı, insan odaklı yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. Pandemiden iklim değişikliğine, karşılaştığımız tüm sorunlar, ulusal sınırları ortadan kaldırıyor. Salgın hastalıklar, sınır dinlemiyor. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltiyor.

Ne yazık ki, insani trajediler açısından da, çağımızın karnesi son derece zayıf. Siyasi istikrarsızlıklar, insanları yerinden yurdundan ediyor. Kadınları, çocukları, evsiz ve geleceksiz bırakıyor.

İnsanlık onurunu önceleyen, doğayı koruyan işbirlikleri yapmamız, birinci gündem maddemiz olmalı.

Türkiye olarak, pandemiyle başarılı mücadelemizi güçlü sağlık sistemimize borçluyuz. Ama aynı zamanda, salgınla mücadelede, uluslararası işbirliği ve dayanışmayı hiç ihmal etmeden, ortak işbirliklerinin parçası olduk. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz dış yardımlar, insani ve girişimci dış politikamızın bir yansımasıdır.

Değerli katılımcılar;

İklim değişikliğini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olduğumuza inanıyorum. Çevre krizi de, yüksek dozda alarm veriyor ve işbirliğini zorunlu kılıyor. Suyumuzu, toprağımızı korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.

Onlara bırakacağımız en büyük miras; doğal kaynakları korunmuş temiz bir dünyadır. Ve elbette aynı zamanda savaş uçaklarının değil, uçurtmaların uçtuğu gökyüzünün altında bir yaşamdır. Çağın dayattığı değişimlere teslim olmak yerine onlara yön verebiliriz.

Dünya ile kurduğumuz insani, diplomatik, çevresel tüm ilişkiler, yüksek bir ahlak temelinde şekillenmelidir. Gelişmişlik düzeyini belirleyen temel kriter, insanlığın huzuru olmalıdır. Küresel düzlemde fırsat eşitliğinin sağlanması, tüm Dünya vatandaşlarının asgari eğitim ve sağlık imkânlarına kavuşması için çalışma irademiz, sürekli olmalıdır.

Bu noktada, biz lider eşlerinin, değişim için birer ses olabileceğimize inanıyorum. Bu ses ne kadar güçlü çıkarsa, etki gücü o kadar yüksek olacaktır.

Bu bakımdan değerli dostum Sayın Zelenska'nın son derece zamanlı ve isabetli girişimi için tebrik ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

Zirve'de şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerin insanlığın ortak sorunlarına somut çözüm önerileri getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.