Atatürk’ü Anma Programında Yaptıkları Konuşma

10.11.2018

Değerli misafirler,

Hanımefendiler, beyefendiler;

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vefatının 80. yıldönümünde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal’le birlikte ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimize ve şehitlerimize de milletim ve şahsım adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, refahının yükselmesi için emek veren, mücadele eden, katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Değerli dostlar;

Yıldönümleri bize anma yanında geçmişten bugüne kapsamlı muhasebeler yapma fırsatı da verir. Mesela Pazar günü Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılacağız. Biraz sonra Paris’e hareket ediyoruz. Bugün de Gazi’nin vefatının 80. yıldönümünü geride bırakıyoruz. Bu süreçte ülkemizin yaşadıklarını şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi görebiliriz.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkemizi paylaşma girişimlerine şahit olduk. Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ve daha nice cephelerde yüreğimiz ve bileğimizle savaşarak kazandığımız zaferlere rağmen ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Müstevlilere karşı önce şehir şehir, ardından topyekûn bir kurtuluş mücadelesi başlattık. Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesindeki yerimizi tekrar aldık. 600 yıllık bir çınarın, devrilip epeyce küçülmüş olsa da, özü itibariyle aynı mümbit coğrafya üzerinde taze bir fidanın boy vermesi, bu bir süreçtir, elbette sıkıntısız yaşanması mümkün değildi.

Nitekim ülke ve millet olarak bu sıkıntıları her alanda çektik. Doğrularıyla yanlışlarıyla, eksikleriyle fazlalarıyla bu dönemin tartışmasını milletimizin hafızası ve tarih yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Mesela, Gazi Mustafa Kemal’in kendi iradesiyle başlattığı, ama provokasyonlar yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok partili hayata geçiş denemesini vaktinde başarmış olsaydık acaba ülkemiz nereye giderdi? Mesela o dönemde kendi uçağımızı, otomobilimizi üretmiş, sanayimizi geliştirmiş, ihracatımızı büyütmüş olsaydık bugün nerede olurduk? Mesela gençlerimizin zihinlerini formatlamaya çalışmak yerine onları medeniyetiyle barışık, özgür fertler halinde yetiştirecek bir eğitim sistemi kursaydık, acaba nasıl bir gelişme gösterirdik? Bunun gibi pek çok soru zihinlerimizi meşgul ediyor olmakla birlikte, önümüzdeki vaka da ortadadır. Özellikle Gazi’nin vefatına yakın yıllardan başlayıp 1950’ye kadar süren tek parti istibdadı döneminde milletimizin değerlerinin, inancımızın, kültürümüzün, ecdat mirasının nasıl hoyratça savrulduğunu gayet iyi biliyoruz.

İkinci Dünya Savaşının ayak seslerinin duyulmaya başladığı bir dönemde zirveye çıkan tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları her birimiz kendi çocukluğumuzda babalarımızdan, dedelerimizden, yakınlarımızdan dinledik. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete-dergi arşivlerinden öğrenme imkânına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. Biz ise, o yılların zulümlerine bizzat yaşayanların ağzından şahit olduk.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşına girmemiştir, ama savaşın tüm yükünü, sefaletini, sıkıntısını yaşamıştır. Osmanlı’nın son yılları ve İstiklal Harbi sırasında nesiller boyu süren seferberlik döneminin cefasını çeken Anadolu insanı yeni bir yükü daha sırtlanmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde ülkemizi yönetenler milletimizi sadece büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış, değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla da iyice bunaltmıştır.

Değerli arkadaşlar;

İkinci Dünya Savaşı bitip de dünyada yeni bir demokrasi ve ekonomi düzeni kurulmaya başlandığında Türkiye’nin de birtakım adımları atması artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde belirli bir kesim, tek parti devrinden çok partili hayata dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler. Oysaki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye’yi Alman Nazizmi, İtalyan faşizmi veya Sovyet Sosyalizminden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahiptir.

Önce Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi, sonra da Adnan Menderes ve arkadaşlarının öncülük ettiği Demokrat Parti, CHP’ye karşı milletimizin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. Çok partili hayata geçişten hemen sonra yapılan 1946 seçimlerinde uygulanan –bakın burası gençler, çok önemli- açık oy, gizli tasnif; oyu açık kullanacaksın, ama tasnif gizli yapılacak ki sayıyı da ona göre kendileri ne yapacak, belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda bir fikir vermeye herhalde yeterlidir. Dünyadaki eğilimler ve milletimizin iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığı gizli oy, açık tasnif usulüne geçilmesiyle 1950 seçimlerinin adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu seçimin sonucunda “Yeter söz milletindir” diyen Demokrat Parti, ezici bir çoğunlukla ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türk milleti darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmış, sözün de, kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koymuştur.

Milletimizin demokrasiye bağlılığı ne kadar güçlüyse, ülkemizdeki bir kesimin Türkiye’yi tek parti döneminin karanlık günlerine tekrar döndürme çabası da o derece ısrarla devam etmiştir. Bugün hala tek parti dönemiyle adeta sembolleşmiş zulümlerden biri olan Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması, işte bu özlemin, milletin değerlerine yönelik bitmek bilmeyen bu husumetin bir işaretidir.

Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dediğimiz zaman onu sadece biz anlarız. Ama Arapça dendiği zaman, ha bu evrensel olduğunun ifadesidir. Nereye gidersen git, ezan ‘Allahu ekber’ dendiği zaman Endonezya’da da ha ezan okunuyor diye anlarsın, Suud’a da gittiğin zaman anlarsın, Malezya’ya gittiğin zaman da anlarsın, ama Türkçe olduğu zaman anlayabilir misin? İşte şimdi bunu değiştirmek, biz değerlerimizden uzaklaştırmanın adımlarıdır.

Ben size daha başkasını söyleyeyim; Aşık Veysel’i kılığı-kıyafeti sebebiyle Ankara’nın merkezine almadılar. Bu örnekteki o kibirli yaklaşım, daha sonra başörtüsü başta olmak üzere pek konuda kendini göstermiştir. Niye? Aşık Veysel saf bir Anadolu insanı, bir aşık, oradaki kıyafetiyle Ankara’ya gelmiş. Beğenmediler, Ankara’ya sokmak istemediler Aşık Veysel’i, bu ülke bunları da yaşadı. Kendilerini milletten üstün görenler, ‘göbeğini kaşıyan adam’, ‘bidon kafalı’, ‘dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olamaz’, ‘makarnacı’, ‘kömürcü’ diyerek hala milli iradeyi aşağılamayı sürdürüyorlar.

Bu milletin hepsinin de kim olursa olsun oyu birdir, bunları aşağılayamazsın. Zaten demokrasinin güzelliği burada değil mi? Demokrasinin güzelliği burada, ayırt etmek yok, ayrımcılık yok. Demokrasiyi hazmedememiş olan bu kesim, her seçimin ardından ortalığı karıştırmaya, halkın sandığa yansıttığı iradeyi önemsiz hale getirmeye hep gayret etmişlerdir. Darbeyi, cuntayı, vesayeti yücelten yaklaşımları sergileyenlerin ideal örneğinin hep tek parti dönemi olması boşuna değildir. Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun iki yüzü gibidir.

Ülkemiz siyasetinin en önemli sorunu; milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı anlayışın hala etkinliğini devam ettirebiliyor olmasıdır. Oysa dünyanın ve Türkiye’nin yürüdüğü istikamette bu tür faşizan eğilimlere asla yer yoktur. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin, özgürlüklerin, güvenlik ve refah arayışlarının bulunduğuna inanıyor, biz de bu istikamette çalışıyoruz.

2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelme kararlılığımızı ifade ediyor. İnşallah gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonları üzerinde yükselecek geleceğin Türkiye’si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır.

Değerli arkadaşlar;

Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Ecdat yüzünü batıya çevirmişti; ama her fırsatta doğuya da dönmesi, oraları da güvenliğe ve huzura kavuşturması gerekiyordu. Bugün de aynı işi yapıyoruz. Bizim demokraside de, ekonomide de, hak ve özgürlüklerde de, insani değerlerin korunması hususunda da asıl mücadele alanımız batıdır.

Bunun için ‘dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Bunun için ‘one minute’ diyoruz. Bunun için, ‘tüm insanlık güvende değilse kimse güvende olamaz’ diyoruz. Bunun için 3,5 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz. Bunun için Myanmar’daki nehirlerin ve Akdeniz’in karanlık sularında boğulan mazlumların sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Amerika filan bizim önümüzde değil. Milli gelire göre dünyanın 1 numarası biziz; bunu özellikle bilmenizi istiyorum.

Peki, bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diye sorarsanız, sınırlarımızın içinde terör örgütleri eliyle bombalar patlatılarak sınırlarımız boyunca da terör koridorları kurularak bu mücadelemizden vazgeçirilmeye çalışılıyor. İşte bu gece maalesef Hakkâri’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi, bir yandan da arkamızdan kurulan tuzakları bozarak, bir yandan hedeflerimize sıkı sıkıya sarılarak tarihin önümüze açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Görünürde Kandil’deki PKK’yı terör örgütü ilan edip elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriye’deki mensuplarıyla kol-kola girip devriye gezerken Irak’taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz.

Hâlbuki biz onlara her fırsatta bu oyunun tutmayacağını, terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını hep söyledik, söylüyoruz. Tabii bu arada boş da durmuyoruz. İşte 1 hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarımızın ardından İdlib’de de güvenliği ve huzuru sağlama yönünde önemli adımlar attık. Aynı şekilde Kuzey Irak’taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil’i de, Sincar’ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz.

Fırat’ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. İnşallah çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız. Bizim bu adımlarımızı DEAŞ kuklasını ortaya sürerek kesebileceklerini sananlar yanıldıklarını görmeye başladılar.

Ülkemize karşı yürütülen küresel yalan ve iftira kampanyalarının en büyük kaynağı haline gelen FETÖ ihanet çetesinin çırpınışları da artık fayda vermeyecek. Deşifre olmuş oyun, başarısızlığa mahkûmdur. Biz bu oyunu çözdük. İnşallah en kısa sürede bize kurulan tuzakları sahipleri ve piyonlarının başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim;

Bize göre Atatürk’ü anmak da, anlamak da ancak böyle olur, lafla değil. Bu duygularla bir kez daha vefatının 80. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal’i tazimle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma lafla olmaz, İstanbul Havalimanı gibi eserleri dikmekle olur. Köprüler yapmakla olur, metrolar yapmakla olur. Kendi uçağınızı, insansız hava araçlarınızı yapmakla olur.

İşte göreve geldik, yüzde 20 idi savunma sanayindeki eserlerimiz, şimdi bunu yüzde 65’e çıkardık; işte böyle olur. Yani biz Batının kapısında, şurada-burada sıraya girmek suretiyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkamayız. Biz kendi eserimizi kendimiz üreteceğiz. Hem inşa edeceğiz, hem ihya edeceğiz.

Gençler;

Ona göre çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla gayret edeceğiz. Ve onun için de tabii inşallah gelecek hep birlikte bizim olacak. Bu toprakları bizlere vatan haline getirmek için bin yıldır canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu, tabii bugün Derya Bey bir veda konuşması yaptı, önemli bir ülkeye büyükelçi olarak inşallah gidiyor ve veda konuşmasını da bu vesileyle yaptı. Biz de tabii 6 yıllık hizmeti sebebiyle kendisine gerek buradaki Başkanlık görevinde, gerekse tabii bir eğitimci olarak da üniversitedeki görevleri sebebiyle teşekkür ediyoruz.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu düzenledikleri bu toplantı sebebiyle tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.