Diyarbakır – Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması, Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’nde Yaptıkları Konuşma

23.01.2021

Değerli Misafirler,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz tesislerimizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Bilindiği gibi Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali GAP’ın en önemli projelerinden biridir. Bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi, sulama kapasitesi itibariyle de ülkemizin Atatürk Barajı’ndan sonraki en büyük tesisidir. Silvan Projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.

Diyarbakır Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerimizdeki mümbit ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde iki-üç katlık artış bekliyoruz. Bu da, vatandaşlarımızın gelirlerinin aynı nispette yükseleceği anlamına geliyor. İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projeler Türkiye için de büyük öneme sahiptir. Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesi’nde henüz yüzde 16’lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız.

Bu kapsamda Silvan Barajı’nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz.

Halen proje çerçevesinde 263 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak tesisler inşa halindedir. Bu yılın sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmeye başlanacaktır. Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP’ın bu sembol eserini süratle bitireceğiz.

Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajımızın sulama tesislerinin yüzde 26’sı tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. Yağmurlama ve damlama sistemiyle inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60’a varan su tasarrufu yapılacaktır.

İlave istihdamı 5 bin kişi, yıllık ilave kazancı 29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı’nın Bismil ve Silvan’ın köylerine hayırlı olmasını diliyorum.

Açılışını yapacağımız Ergani Barajı, 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir. Sulama tesisleri bu yıl hizmete girecek bu barajın Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ergani’mize kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yapacağımız bir diğer eser de, içme suyu arıtma tesisleridir. Dicle Barajı’ndan alınacak suyu Ergani ilçemize aktaracak bu tesisin isale hattı 2018’de tamamlanmıştı. Pompa istasyonu ve deponun da inşasıyla belediye tarafından işletilmeye başlanan bu tesis, 9 köyü ile birlikte ilçemizin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir. Bu tesisin de Ergani’ye hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Geçtiğimiz 18 yılda Diyarbakır’da sadece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan 10 milyar liraya yakın yatırımla 118 ayrı tesis hizmete alınmıştır. Tamamlanan 4 ayrı içme suyu tesisiyle 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Hizmete aldığımız 88 milyon metreküplük biriktirme hacmine sahip üç ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini artırdık. Halen inşası süren Silvan, Ambar, Kale, Kolludere ve Kuruçay barajlarının tamamı da bitme aşamasına yaklaşmış durumdadır. Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 ayrı sulama tesisiyle 355 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. İnşallah Diyarbakır’da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. İnşası süren 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinde yaklaşık 6,5 dekar da tescil işlemini tamamladık. Yapımı biten 58 ayrı dere ıslahı çalışmasıyla 59 farklı yerleşim birimini su taşkınlarından koruduk. İşletmeye aldığımız hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megavata, yıllık enerji üretimi 150 milyon kilovat/saate ulaştı.

Görüldüğü gibi, Diyarbakır’ın sahip olduğu su kaynaklarını ve arazileri bölge insanımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini yürütecek şekilde değerlendiriyoruz.

Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de, bizim de içinde yer aldığımız bazı bölgelerde kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Geçtiğimiz 10 yılda sıcaklık ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, son 200 yılın en sıcak dönemini yaşadık. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar liralık bir yatırımla 600 adet barajı ve 423 adet göleti hizmete alarak 45 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşmamış olsaydık işimiz gerçekten çok zordu.

Karşı karşıya bulunduğumuz durum bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Bu çerçevede yeraltı barajları üzerinde duruyoruz. Esasen insanlığın kadim çağlardan beri uyguladığı bu yöntem kuraklık tehdidiyle birlikte yeniden ön plana çıkmıştır. Biz de ülkemizi bu imkândan en ileri düzeyde faydalandırmak için hızla harekete geçtik. Halen devam eden çalışmalarla 2023 yılına kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi hem küresel afetlerin etkilerinden koruyacak, hem hedeflerine ulaşmasını sağlayacak eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler, asıl büyük hamlemizin sadece altyapısıydı. Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla, kısır çekişmelerle heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. İnşallah 83 milyon hep birlikte tek yürek, tek bilek olarak hareket etmek suretiyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden nereye geldiğini bilen akıl, vicdan ve insaf sahibi herkes kazanımlarımızın kıymetinin farkındadır.

Türkiye’yi eski günlerine geri döndürmekten söz eden kaos ve kriz tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz. Milletimiz hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Komşularımız başta olmak üzere nice ülkenin, nice toplumun yaşadığı acıları, zulümleri, kayıpları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye’nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Bunun için ülke ve millet olarak kendi gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Öncelikle elimizdeki imkânların sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz. Bununla birlikte yönümüz hep geleceğe dönük olacaktır.

Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bilhassa son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız tuzaklar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye’yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz.

Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz, ülkemizin bu hedeflerine olan yürüyüşünü kolaylaştırmıştır. Küresel siyasi ve ekonomik sisteminin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız. Bölgesel ve küresel siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tebarüz etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete-kemiğe bürünüyor. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyanın her yerindeki mazlumların, mağdurların, her kökenden, renkten, inançtan, kültürden insanın umudu bir Türkiye’nin yükselişine şahitlik ediyoruz.

Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.

Diyarbakır’dan yükselen huzur, barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi haleleri dalga-dalga tüm bölgeyi, tüm dünyayı kuşatacaktır. Biz de yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız hizmetlerle Diyarbakır’ın yanında olmaya devam edeceğiz.

İşte az önce İstanbul Tersanesi’nden denize dev bir firkateyni indirdik, inşallah 2023 yılında da Silahlı Kuvvetlerimize onu da kazandıracağız. Bakınız durmak yok, oradan çıktık buraya geldik ve şimdi de buradan Silvan barajlarını, Başlar Barajı’nı, bunları açmak suretiyle kurak topraklara bir sulama, enerji, bunu kazandırıyoruz. Çünkü bizim tek derdimiz var; ülkemizi, Türkiye’mizi çok daha verimli hale nasıl getiririz ve ülkemizin tüm topraklarında bir karış kurak arazi kalmadan buraları nasıl sulama noktasında verimli hale getiririz.

Değerli Kardeşlerim,

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajların ve içme suyu tesisinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Diyarbakır’a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla diyorum.