Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni’nde Yaptığı

03.07.2020

Aziz Milletim,

Sevgili Konyalılar,

Değerli Misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız, Konya Ovası sulamalarının1. 2. ve 3. kısım sulamalarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Konya Ovası, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezidir. Zengin su kaynakları bulunmayan bölge, su ihtiyacını büyük ölçüde yağışlardan temin etmektedir. Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamit Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Halen ülkemizin en eski sulaması olarak hizmet veren bu proje, maalesef daha sonraki yıllarda gerektiği gibi sürdürülememiştir.

Konya Ovası Projesi, KOP’un belkemiğini, Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e dökülen suların bir kısmının Toroslar üzerinden ovaya aktarılmasını oluşturuyor. Bu amaçla suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı’nı 2012 yılında uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tünel’i 2015 yılında hizmete açtık. Mavi Tünel, Urfa Tünellerinin ardından ülkemizin en uzun ikinci büyük sulama tünelidir. İnşallah bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını da karşılamaya yöneliktir.

Açılışını yaptığımız ilk üç kısım Konya Ovası sulamaları kapsamındaki pek çok işten sadece bir bölümüdür. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya’da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı Barajı’nın son beş yılda ekonomimize katkısı 2,5 milyar lira olmuştur. Konya Ovası Projesi kapsamındaki diğer illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale’de de depolama, baraj, gölet, yeraltı sulama, içme suyu, enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.

Konya’ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerji ile birlikte bu bölgedeki üretimin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı bulacaktır.

Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.

Değerli Misafirler,

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Hamdolsun Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıları güçlü sağlık ve tarım altyapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Bununla kalmadık, elimizdeki imkânları pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaştık. Tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğü salgın döneminde görüldü. Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 274 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Ülkemizde tarla ürünleri üretimi son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretimi 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tabii bu seviyeye ulaşmak kolay olmadı. Biz gelene kadar ülkemizde yapılan 276 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama tesisinin üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettik.

Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Arazi toplulaştırmalarından araç-gereç modernizasyonuna ve tabii afet desteğine kadar her konuda çiftçimizin üretim gücünü artıracak politikaları hayata geçirdik.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek verimsizleşmesini önleyecek tedbirleri aldık.

Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engelledik.

Sera tarımını ülkemizin 72 iline yaygınlaştırarak, önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline getirdik.

Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle kendi tüketimimizin çok üzerinde bir ihtiyaç söz konusudur. Esasen ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumundayız.

Aynı şekilde hayvan varlığımızı da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardık.

Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz 11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi.

Görüldüğü gibi nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek için sulama başta olmak üzere gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6’dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış toprağını, her birim imkanını değerlendirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. GAP’ta yüzde 19’da aldığımız sulama oranını yüzde 53’e yükselttik. Son olarak GAP’ın en iftihar verici projelerinden Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajını hizmete aldık, Silvan Barajını da inşallah önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu projeyle KOP’ta da önemli bir ilerleme sağladık, diğer projelerimizi de adım adım ilerletiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.

Sevgili Konyalılar,

Son 18 yılda insanlığın bu kadim tarım havzasını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için pek önemli yatırımlar yaptık. Konya’ya kazandırdığımız yaklaşık 11 milyar liralık baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması yatırımı ile adeta şehrimizin çehresini değiştirdik. Sağ olsun Konyalılar da çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçileriyle bu imkanları en iyi şekilde değerlendirdi.

Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya’nın başarısıyla hep iftihar ettik. Elbette hâlâ eksikler vardır, hepsini de birer birer tamamlıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü, geleceğimize umutla bakmamızı sağlamaya ziyadesiyle yeterlidir.

Konya, tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında ülkesinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehrimizdir. Türkiye’nin başı ne zaman dara düşse, sağlam duruşu ve mücadele azmiyle en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu damganın en önemli sembollerinden biri de Konya’dır

Şimdi Konya’ya yeni bir görev düşüyor, salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak da Türkiye gösteriliyor. Konya, sahip olduğu büyük üretim ve ticaret gücüyle bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize olmalıdır. Gaziantep’ten Kayseri’ye, Kocaeli’nden Bursa’ya, Adana’dan Tekirdağ’a kadar benzer imkânlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye’nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip, ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye’ye kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Konya Ovası 1’inci, 2’nci, 3’üncü kısım sulamalarının hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan kurumlarımızı, yüklenici firmaları ve çalışmalarını tekrar tekrar tebrik ediyorum.

Sulama tesislerimizin Konyalı kardeşlerimizin topraklarını verimli, ürünlerini bereketli hale getirmesini diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.