Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programında Yaptıkları Konuşma

09.09.2019

Marmara Üniversitemizinim Sayın Rektörü,

Saygıdeğer Hocalarım,

Kıymetli Misafirler,

Sizleri sevgiyle, sağıyla selamlıyorum. Alternatif Finansta Yeni Ufuklar başlıkla konferansımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisiyle Marmara Üniversitemize ekonomimize yeni bir soluk getireceğine inandığım, alternatif finans konusunu kamuoyumuzun gündemine getirdikleri için teşekkür ediyorum.

Türkiye, her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorundadır. Dünya ekonomisinde söz sahibi çevrelerin önümüze koydukları modeller, bırakınız bizi gibi ülkeleri kendi vatanlarında dahi ciddi çıkmaza girdi. Bunun en önemli sinyallerinden biri 2008 küresel finans kriziydi. Her ne kadar dikkatler başka yerlere çekilmeye çalışılsa da, bu krizin asıl kaynağının Amerika ve Avrupa olduğu bir gerçektir.

Bugün de ekonomideki temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan finansal sistemin mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistem, maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir. Adeta diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği bu sağlıksız yapının sürdürülemez olduğu ortadadır. Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır.

Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulurken, ülkelerin kendi içerisinde ve küresel ölçekte makas sürekli açılırken, oturup düzenin üzerimize yıkılması bekleyemeyiz. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır, dolayısıyla bizim bu konudaki çözüm tekliflerimiz de aynı anlayışa dayalıdır. Küresel ekonomik ve finansal sistemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi, insan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor. Toplantımızın konusu olan alternatif finans işte bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir.

Bizim dünya beşten büyüktür itirazımız sadece siyasi karar alma ve güvenlik uygulamalarına yönelik değildir, bu itirazın tüm insanlığa hizmet etmesi gereken kaynakların belirli ellerde toplanmasıyla ortaya çıkan çarpıklıklara ilişkin boyutu da vardır. Bize göre adaletsizliği sürekli büyüten bu sistem, tüm unsurlarıyla tartışılmalı, uzlaşma yoluyla yeniden inşa edilmelidir. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi, inancımızın buna cevaz vermemesi yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır. Bu bakımdan geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın bunun aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum.

Nitekim alternatif finansal işlemler dünyada süratle yaygınlaşmakta, benimsenmekte, derinlik kazanmaktadır. Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modellerini de tercih oranı giderek artıyor. Dün bunları söylediğimiz için bize saldıranlar, şimdi bu sistemi ciddi ciddi konuşuyor, tartışıyor, hatta çeşitli şekillerde uyguluyorlar. Türkiye’nin bu konuda geç kaldığını, geride kaldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı her saldırının bir boyutunu da ekonomi oluşturuyor. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı kaosa sürükleyenler, tüketmeyin çağrısıyla ekonomimizi de hedef alıyordu. 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminin hedefinde seçilmiş hükümetle beraber ekonomimizin omurgasını oluşturan projeler de vardı. Çukur eylemleriyle sokakları işgale kalkanlar, canlı bomba saldırılarıyla büyük şehirlerimizi kana bulayanlar ekonomimizi de havaya uçurmanın peşindeydi. Demokrasimize yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi de menziline alan bir ihanet olduğunu biliyoruz. Son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dolaylı yolları bırakıp doğrudan finans araçları vasıtasıyla ekonomimize saldırdılar. Hamdolsun tüm bu tuzakları milletimizle birlikte boşa çıkarmayı başardık.

Yürüttüğümüz mücadelenin başarısı için güçlü bir ekonomiye ve sağlam bir finans sistemine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Küresel ekonomide işaretleri görülen yeniden yapılanma eğilimini kendi ekonomik reformlarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz. Esasen 2008 krizinin ardından sistemin sürdürülemez olması görülmüştür, buna rağmen sistemi sorgulamak yerine devamını sağlamak yoluna gidildi. Krizin aşılmış gibi görünmesini sağlayan müdahaleler artık etkilerini yitiriyor. Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda. Pek çok ülke kendi ihtiyaçlarına uygun yeni bir finansal ve ekonomik mimari ortaya koymak için yoğun çaba içindedir. Bu büyük dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Türkiye bu büyük gelişimin seyircisi değil, değerli arkadaşlar, bir aktörü olacağını açık bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Nasıl siyasi alanda bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibiysek, finans alanında da aynı şeyi inşallah başaracağız.

İstanbul’u küresel bir finans merkezi yapma hedefimiz işte bunun için çok önemlidir. Çok geciktik, bunu da açıkça söylemem lazım. İstanbul Finans Merkeziyle bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Elbette tüm kurumları içinde barındıracak bu yapının özellikle bankacılık dışı alternatif finans alanlarının dünyadaki merkezi olmasını arzu ediyoruz. Son derece önem verdiğimiz bu projeyi bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde takip ediyoruz. Bu merkezin kısa sürede önemli bir marka haline geleceğine, bilhassa İslami finans ve finansal teknolojiler alanında bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum. İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin en geç 2022 yılında başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Tabii tüm bunları söylerken hakikatlere de gözümüzü kapayamayız. Alternatif finans araçlarındaki tüm gelişmelere rağmen bugün ülkemizde bankacılık sektörünün toplam finans sektörü içerisindeki payı yüzde 90’lar civarındadır, halbuki gelişmiş ülkelerde ve birçok gelişmekte olan ülkede bu payın çok daha dengeli dağıldığını biliyoruz. Özellikle son iki yıldır yaşadığımız tecrübeler bize bankacılık finansman yöntemlerinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gösterdi.

Şunu üzülerek belirtmeliyim ki; bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı. Tam tersine, en ihtiyaç duydukları dönemde kredi muslukları kapatılan reel sektörümüzün adeta altı boşaltıldı. Bilançolarında herhangi bir sorun olmadığı halde sırf yaşadıkları mali sıkıntı sebebiyle pek çok firma üretimden çekilme noktasında kaldı. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla, özel sektörümüzle ve kamu bankalarımızda iş birliği içinde bu sıkıntılara çözüm olacak yöntemler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen çözümü doğduğu, büyüdüğü, kazandığı topraklarda arayan tüm reel sektör mensuplarına ben şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi her kriz aynı zamanda bir fırsattır gerçeğine uygun olarak hedeflediğimiz şekilde bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine, buraya yönelik adımlar atıyoruz. Başından beri hep katılım bankacılığı katılım bankacılığı derler dururlar; ben buna hep karşı çıktım, zira katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz. Eğer faizsiz sistemse, işte şimdi söylüyoruz, katılım finans sistemi. Çünkü birbiriyle ters düşen bu iki kavramı niye kullanalım ki? Birisi sömürüyü ifade ediyor, ama biz burada sömürüyü değil, eğer reel sektörü ayağa kaldıracaksak o zaman kusura bakmasınlar reel sektöre gereken destek verilmeli. Kimle? İşte katılım finansal sistemiyle şimdi bu döneme gidiyoruz. Yeni kalkınma planımız ve yeni ekonomik programımızla sermaye piyasasının payının arttırılmasına yönelik bir dizi tedbiri hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın ihtiyaç duydukları mali kaynaklara daha sağlıklı bir şekilde kavuşabilmeleri için, KOBİ’lere yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Sermayenin tabana yayılmasını ve doğrudan finansa erişimi sağlayan sermaye piyasalarının sistem içindeki ağırlığının artmasını bekliyoruz. Tasarrufların daha fazla oranda sermaye piyasalarında değerlendirilmesi bu çabaların başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Bir diğer önemli konu da katılım finansındaki gelişmelerdir. Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bir finansal model olan katılım finansı risk paylaşımına ve varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor. İslami hassasiyetlerin ötesinde evrensel ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bu modelin tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getireceğine inanıyorum. Üzülerek belirtmeliyim ki ülkemizde katılım finansı hak ettiği ve olması gereken yerin çok gerisindedir. Katılım finans kurumlarımızın payı toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5’ler seviyesindedir, bununla bir yere varmak mümkün değil. O oranı bizim çok daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır, bunu başarmamız lazım. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz. Yeni kalkınma planında ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile insan kaynağının geliştirilmesi başta olmak üzere, katılım finansını istediğimiz yere getirme konusunda önemli hedefler ortaya koyduk. Hiç şüphesiz bu konuda katılım finans kurumlarına da önemli görevler düşüyor. İnanıyorum ki bu aynı zamanda yastık altına da ciddi manada hitap edecektir ve yastık altı inşallah bu adımın atılmasıyla hareketlenecektir.

Öncelikle bu kurumlara olan teveccühün istenilen seviyede olmamasının nedenleri sağlıklı bir şekilde tespit edilmelidir. Ama şunu da söyleyeceğim: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ihraç edilen ve faizsiz yatırım imkanı sunan altına dayalı kira sertifikalarının payının toplam içindeki oranı yüzde 60’lar seviyesindedir. Bu durum faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü bir talep potansiyelin varlığına işaret ediyor. Demek ki doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor. Katılım finans kuruluşlarımızın kendilerini akılcı ve samimi ve muhasebeye tabi tutarlarsa çok hızlı bir gelişme sürecine gireceklerine de inanıyorum. Finans Ofisimiz tarafından bu amaçla yapılan çalışmanın sonuçları önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Katılım finansının gelişmesinde diğer önemli bir unsur, bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıdır. Kuruluşu tamamlanan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nü bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide verdiği mücadeleyi de başarıyla taçlandırmasında bu tür yaklaşımların önemli payı olacaktır.

İnşallah tabii Maltepe’deki o muhteşem külliye bittiği anda inanıyorum ki Marmara Üniversitesi şu anda bulunduğu bu dağınıklıktan çıkarak, bir külliye halinde derli toplu Marmara Denizi’ne bakan ve o muhteşem yerinde bütün öğrencileriyle iç içe, bütün öğretim üyeleriyle iç içe muhteşem bir külliyeye sahip olmuş olacağız. Onun için de tabi Erol Hocamızın tüm ekipleriyle, mimarıyla, mühendisleriyle yoğun bir çalışma içerisinde çalışacak ve burayı da süratle inşallah tüm ilim hayatımıza, irfan hayatımıza kazandırmış olacağız.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir kez daha konferansımızın ülkemiz, milletimiz ve alternatif finans açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.