15 Temmuz

 

10 Soruda FETÖ

 

 

 

"Türkiye'nin Tarih Boyunca Taşıdığı Misyon, Barışı Hâkim Kılmak ve Zülme Karşı Durmaktır"

15.11.2014
"Türkiye'nin Tarih Boyunca Taşıdığı Misyon, Barışı Hâkim Kılmak ve Zülme Karşı Durmaktır"

 

I. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dinî Liderler Zirvesi kapanış toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika kıtasına Kolomb'dan önce Müslümanların gittiğini kaydederek, "İslam dini asla sömürmenin ve köleleştirmenin bir aracı olmadı. Müslümanlar ve İslam devletleri sadece tebliğin, gönülleri fethetmenin ve Allah'ın ismini yüceltmenin peşinde oldular" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan I. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dinî Liderler Zirvesi kapanış toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyi gerçekleştirdiği için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek zirvenin, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında dostluğa ve dayanışmaya vesile olması, özellikle Latin Amerika ülkelerindeki Müslümanlarla var olan gönül köprüsünün daha da sağlamlaşması temennisini dile getirdi.

"KATILIMCILAR BİRBİRLERİNİ BU ZİRVE İLE DAHA İYİ TANIDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilsiyle, 41 ülkeden 71 temsilcinin İstanbul'a geldiğini belirterek şöyle söyledi, "Burada birbirlerini daha iyi tanıdılar, birbirlerini dinlediler. Sorunlarımızı, İslam dünyasında ve Latin Amerika'da özellikli olarak tespit ettiler. Beş gün boyunca birbirleriyle muhabbet ettiler. Malum, 'muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl.' Bu büyük zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini çok önemsediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Küba'dan değerli kardeşim bizleri Küba'ya davet etti. Zaten bizim şu andaki planlamamız içerisinde var. Nasip olursa 2015'in başlarında Küba'ya bir ziyaretimiz olacak. Geniş bir heyetle İnşallah Küba'ya bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Latin Amerika ülkelerine İnşallah 2015 yılı içinde daha fazla ağırlık vereceğiz. aynı şekilde Afrika'ya. Bu hafta nasip olursa Cezayir ve Ekvator Ginesi'ne gidiyoruz, oraları dolaşacağız. İşimizin tüm dünyada ne kadar ağır olduğunu, sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunun idraki içerisindeyiz. Tabii sorumluluğun idrakı içinde olmak yetmiyor, icraat gerekiyor, netice gerekiyor. İslam dünyasında bu noktada sıkıntımız çok büyük."

"İSLAM ALLAH'IN EN BÜYÜK HEDİYESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam’ın, insanın kendi tercihiyle, kendi iradesiyle inanmasıyla birlikte Allah'ın kişiye bahşettiği en büyük hediye, hidayet olduğunu ifade ederek, "Eğer kalplerine, kulaklarına damga vurulmuşsa, gözlerine de perde inmişse, ne kadar anlatırsanız anlatın onlar inanmayacaklardır. Yine de bize düşen son nefesimize kadar Hakk'ı anlatmaktır, son nefesimize kadar insanları Hakk'a davet etmektir. İşte bu şehir, İstanbul, özellikle de Latin Amerika ülkeleri nezdinde anlatma, Hakk'a çağırma yani tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir şehirdir. Bu şehrin böyle bir özelliği var. Büyük bir iftiharla ifade etmeliyim ki İstanbul'un başkent olduğu Osmanlı Devleti dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Latin Amerika ülkelerine de ulaşmış oralarda da hakkı savunmuş, oralarda da tebliğ vazifesini yerine getirmiştir" dedi.

"AMERİKA KITASINA KOLOMB'DAN ÖNCE MÜSLÜMANLAR GİTMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1866'da iki Osmanlı gemisinin Ümit Burnu'ndan geçerek Basra'ya ulaşmak üzere İstanbul'dan ayrıldığını, okyanusa açıldığını, ancak yollarını kaybederek Brezilya'nın Rio sahiline vardığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gemide bulunan ve alim bir zat olan Abdurrahman Efendi, Brezilya'da kaldı ve yıllar boyunca Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerini dolaşmak suretiyle İslam'ı anlattı, insanlara tebliğ vazifesinde bulundu. Yine 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Cihan Devleti artık dağılırken çok sayıda Müslüman, Latin Amerika'ya göç etti. Bu göçmenler, Osmanlı pasaportuna sahip oldukları için de 'el turco' olarak tanındılar ve bugün halen de bu sıfatla tanınıyorlar. Bunu Arjantin'de, Meksika'da görürsünüz. Gittiğimizde oralarda gördük. Hatta gayet güzel, büyük dikili çeşmelerimiz var oralarda. Yaklaşık 100 yıl önce Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasında başta Arjantin olmak üzere Latin Amerika Müslümanları aralarında yardım toplamış bunu Kızılay aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırmışlar. Latin Amerika'nın İslam'la tanışması, 12. yüzyıla kadar dayanır. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'tan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika Kıtası’na ulaşmışlardır. Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Yeter ki böyle bir şeye müsaade etsinler. Kolomb daha Amerika kıtasını keşfetmeden İslam dini kıtada inkişaf etmiş, yayılmıştı."

"İSLAM ASLA BİR SÖMÜRGE DİNİ OLMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Devleti ve diğer İslam ülkelerinin Latin Amerika ülkelerindeki tebliğ faaliyetlerini, siyasi arzuların vasıtası olarak asla kullanmadığını kaydederek, "İslam dini asla ve asla sömürmenin, sömürgeleştirmenin, köleleştirmenin bir aracı olmadı. Başkaları daha iyi sömürmek için daha kolay boyun eğdirmek için dinlerini bir araç olarak kullanırken, Müslümanlar ve İslam devletleri sadece tebliğin, gönülleri fethetmenin, Allah'ın ismini yüceltmenin peşinde oldular. Müslümanlar, kemiyetin peşinde değil, keyfiyetin peşinde koştular. İslam'ı daha çok gönülle buluşturmanın ve tanıştırmanın mücadelesini verdiler" diye konuştu.

Afrikalılara atfedilen "Misyonerler geldiklerinde toprağımız vardı, onların da ellerinde İncil. Şimdi bizim elimizde İncil var, toprak ise onların ellerinde" şeklindeki sözü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika'nın bunları yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bizim tarihimizde Allah'a hamdolsun böyle bir sömürgeleştirme süreci göremezsiniz. Dinin, sömürgeleştirmenin bir aracı olarak kullanıldığına asla şahit olamazsınız. Selçuklu, Emevi, Abbasi devletleri, Memlük Devleti, Endülüs Devleti, Osmanlı Cihan Devleti ve daha niceleri insanları, İslam'a davet etmiş ama zorla Müslümanlaştırmanın asla taraftarı olmamış, diğer tüm inançları da her zaman hoşgörü ve teminatı altında tutmuşlardır" dedi.

İslamiyet'te cebir, kılıç ve silah zoruyla, para, mal ve mülk vaat etmek yoluyla Müslümanlaştırmak olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın en çok da mazlumların, yoksulların, yolda kalmışların, gariplerin ve kölelerin dini olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenlerle İslam'ın hiçbir zaman sömürmenin aracı olmadığını, tam tersine sömürüye, baskıya ve zulme başkaldırının vasıtası olduğunu, Latin Amerika'daki Müslümanların tarih içinde yaşadıkları büyük acıları, maruz kaldıkları ağır zulmün bilindiğini söyledi.

"TÜRKİYE OLARAK TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ MİSYONUN FARKINDAYIZ"

"İnanıyorsanız, öyleyse üstünsünüz’ bu Ayet-i Kerime'yi rehber etmek, bu suretle yüzyıllar boyunca nasıl dimdik ayakta kaldıklarını da biliyoruz. İnşallah dayanışma içinde yardımlaşarak, paylaşarak, birbirimize sımsıkı sarılarak, kardeşlik hukuku içinde her yerde varlığımızı sürdürmeye, her yerde barışın dinini, yani İslam’ı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak hem tarihin bize yüklediği mirasın, hem de bugün omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin idrakindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin asırlar boyunca İslam’ın sancaktarlığını yaptığını, Endülüs'teki Müslümanın hakkının ataları tarafından savunulduğunu, Mekke, Medine ve Kudüs'ün izzeti ve şerefini Osmanlı Devleti'nin mensupları olarak muhafaza ettiklerini, kutsal mekanların asırlar boyunca hizmetkarlığını yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzyıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin dünyanın en güçlü orduları karşısında savaştığını, çok sayıda ülkeye kaşı kahramanca mücadele ettiğini, sonuçta şimdiki sınırlar içinde yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE YENİDEN TARİH SAHNESİNDEKİ YERİNİ ALMAYA BAŞLADI"

Geride kalan yüzyıl boyunca ayakta kalmanın, güçlü olmanın, yani var olmanın mücadelesinin verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçeriden ve dışarıdan yönelen ağır tehditlere, onlara karşı meşgul olmak zorunda kaldık. Şu anda Türkiye içerideki ve dışarıdaki sorunların bir çoğunu bertaraf etti. Güçlü, kararlı, iddia sahibi bir ülke olarak tarih sahnesindeki yerini yeniden almaya başladı. Güçlü ve daha da büyüyen ekonomimizle standartları daha ileri seviyelere doğru yol alan demokrasimizle, dünyanın her karışında savunmuş olduğumuz barış, dostluk, kardeşlik mesajlarımızla bu bölgede ve yeryüzünde ‘Biz de varız’ diyoruz. Türkiye hiç kimse için, hiçbir ülke için tehdit ihtiva eden bir ülke değildir. Türkiye'nin hiç bir ülkenin sınırlarında ve iç işlerine asla gözü, emeli, niyeti yoktur. Tarih boyunca taşıdığımız misyon barışı egemen kılmak, zulme karşı çıkmaktır. Bugün de aynı misyonu taşıyor, dünyanın her yerinde, her ülkesinde sadece ve sadece barışın, adaletin egemen olmasını istiyoruz. Sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlarla da var olduğumuz ülkede barışın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın temellerini atıyoruz. TİKA gibi, Kızılay gibi, AFAD, Yunus Emre Enstitüleri, TRT, Anadolu Ajansı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kuruluşlarımızla mazlumlara, yoksullara, dost ve kardeşlerimize ulaşmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK FAALİYETLER YÜRÜTÜYOR"

Bu büyük insanlık mücadelesinde Diyanet İşleri Başkanlığının çok ayrı ve müstesna bir yerde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığın, Türkiye içinde olduğu kadar, dünya genelinde de İslam dininin en berrak şekilde anlaşılması ve uygulanması için örnek faaliyetler yürüttüğünü kaydetti. Bu faaliyetlerin bugün artık Latin Amerika ülkelerine kadar ulaşmasının bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kurulabilecek imam hatip okuluna, lisesine, buna ilahiyatta dahil edilmek suretiyle buradan belli bir veya iki yabancı dilde eğitim verilmesi çok manidar ve anlamlı olacaktır. Bunun vakit kaybetmeden adımlarını atmak, hemen bu çalışmayı başlatmak, geleceğe yönelik en isabetli yatırım olacaktır. Bizler bu çalışmaları en güçlü şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Latin Amerika Müslümanlarının her türlü ihtiyaçlarını, yayın, eğitim, uzman gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışılacağını anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin siyasi ya da uluslararası tezlerini anlatmak için değil, İslam'ı en berrak şekilde anlatmak için hizmetkar olacağını söyledi.

"İSLAM'IN ADINI İSTİSMAR EDENLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam adı altında kendi ülkelerinin siyasi projelerinin yaygınlaştırmaya çalışanlar olduğunu vurgulayarak, "Biliyoruz ki İslam'ın o mübarek çatısı altındaymış gibi yapıp yüzlerine maske takıp, okullarıyla öğretmenleriyle, kör ideolojileriyle belli grupların çıkarı için faaliyet gösterenler de var. Kitab-ı Mukaddes'i kullanarak Afrika ve Latin Amerika'nın zenginliklerini sömürenler neyse, Kur'an-ı Kerim'i, barış dini İslam'ı, Alemlerin Sevgilisi Hazreti Nebi'yi maalesef kullanarak aynı yolun yolcusu olan istismarcılar var. Diyanet İşleri Başkanlığımız esasında işte bu nifak tohumlarını, bunlara karşı mücadelenin en güzel örneklerini verebilecek, İslam'ın özünü, ruhunu, aslını son derece güvenilir şekilde aktarabilecek güçlü, sağlam, birikimli bir yapıdır" dedi.

Latin Amerika Müslümanlarının, tüm Müslüman toplulukların, liderlerin hiç tereddüt etmeden Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibatta olmaları, her türlü talep ve ihtiyaçlarını dile getirmelerinin en büyük arzu ve temennileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının da üzerindeki bu tarihî sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bulundukları süre içinde katılımcıların hemen yakındaki Müslümanların acısını daha derinden hissettiğine, yakın coğrafyadaki Müslümanların feryatlarını daha güçlü şekilde duyduklarına inandığını söyledi. Müslüman kalpler ve gönüller arasında fiziki mesafeler olmadığını bildiren Erdoğan, Afganistan, Suriye, Irak, Filistin, Mısır ve Libya'da yaşanan acıların Brezilya, Arjantin, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya, Haiti ve diğer tüm Latin Amerika ülkelerinden en samimi şekilde hissedildiğini ve aynı acıyı paylaştıklarını kaydetti.

“MÜSLÜMANLAR OLARAK ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPMALIYIZ”

Orta Doğu'da Müslümanların özellikle son bir asırdır çok ağır zulümler yaşadığını, ağır bedeller ödediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda duran acı manzaranın çok sayıda sebebi var. Orta Doğu ve dünyada Müslümanların mevcut durumunu değerlendirirken hem öz eleştirimizi, hem de eleştirimizi hiç çekinmeden hiç tereddüt etmeden, asla korkmadan yapmak zorundayız. Evet, öz eleştiri yapmak zorundayız. Zira mevcut manzarada gayrimüslimlerin payı olduğu muhakkaktır, ama tek sebep gayrimüslimler değildir. En başta belirtmeliyim ki mevcut acı manzaranın İslam’ın özüyle, ruhuyla, aslıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müslümanların yoksulluğunu, yenilmişliğini ve ezilmişliğini kendi aralarındaki sorunları ve çatışmaları İslam’ın kendisine bağlayanlar bu dine karşı açık bir hürmetsizlik saygısızlık içindedirler. Tam tersine yaşanan acıları dinimizden, yani İslam’dan kaynaklanandan değil, dinimizden, kitabımızdan Hazreti Peygamber'in kutlu yolundan, Allah'ın emir ve nehirlerinden uzaklaşmanın bir neticesi olarak görüyorum. Acaba şu anda İslam dünyasında Müslüman zenginler zekâtlarını tam hakkıyla veriyorlar mı? Petrolün zekatı tam hakkıyla verilebiliyor mu? Bunları masaya yatırdığımız zaman kimse buna kalkıp da 'Evet veriliyor' diyemez. Sadece bu veriliyor olsa İslam dünyasının şu anda yoksulluğunu konuşmak gibi bir sorunumuz olmaz. Bu kadar açık her şey ortada, ama 'silahlara gidiyor mu?' dediğiniz zaman, silahlara gidiyor. Oralara ciddi paralar gidiyor.”

“MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA CANI, KANI, MALI VE IRZI HARAMDIR”

İnsanları camide ibadet ederken veya türbelerde katledenlerin Müslüman olduklarını iddia edemeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grubun kendisine Şii, bir grubun da Sünni dediğini, kardeşinin kanını helal gördüğünü anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an'a ve sünnete bağlı olduklarını iddia edenlerin bu katliamları nasıl yapabildiklerini vurgulayarak, "Müslümana Müslüman kardeşinin canı, kanı, malı ve ırzı haramdır, hükmünü biz nereye koyacağız? 'Bir masum canı katleden, âlemleri katletmiştir’ hükmü ortadayken katliamların meşru oluğunu kim savunabilir. Barışın dinini İslam'ı, kendi dini terör örgütlerine, cinayet şebekelerine isim olarak verenlerin İslam'ın hizmetinde olduklarını, Kur'an ve sünnetin yolunda olduklarını kim söyleyebilir? Başka ülkelerin ve odakların çıkarları adına vatanlarına ve Müslümanlara ihanet edenlerin İslam’a hürmet içinde olduklarını, hizmet gönüllüsü olduklarını kim iddia edebilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların önce kendi öz eleştirilerini yapmaları ve kendilerini düzeltmeleri gerektiğini, ardından da aynı şekilde cesaretle eleştirilerin yapılacağını kaydederek, "Bizim Alah’tan başka kimseye kul olma görevimiz yoktur" dedi.

“ORTA DOĞU’NUN ZENGİNLİKLERİ KİRLİ SENARYOLARLA SÖMÜRÜLÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın elmasları ve Latin Amerika'nın altınları kirli senaryolarla nasıl sömürüldüyse Orta Doğu'nun zenginlikleri ve petrollerinin de aynı kirli senaryoyla sömürüldüğünü anlattı. Bu kirli senaryoda Müslümanların kanı, canı, malı ve mülkü olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef bu kirli senaryoda Müslümanların inancı var. Sömürünün ve köleleştirmenin tam karşısında duran İslam, iştahlı, hırsızlı, tatminsiz ruhların elbette hedefi haline geliyor. İşte onun için Müslümanların zayıflaması, yoksullaşması, birbiriyle çatışması en çok da inançlarından uzaklaşması için her türlü oyun devreye sokuluyor. Bunlar komplo teorisi değil. Bunlar, yaşadığımız, gördüğümüz hadiseler. Bunlar ortada olan vakalardır" dedi.

“MESCİD-İ AKSA İLE İLGİLİ SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ”

Bosna'da on binlerce Müslümanın katliamını dünyanın seyrettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış elçileri ve Birleşmiş Milletlerin buna müdahale etmediğini, dur demediğini dile getirdi. Her uluslararası toplantıda BM'nin reforme edilmesi gerektiğini söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "BM dünya barışına hizmet etmiyor, diyorum. 196-197 tane üyesi var. 5 tane daimi üyesi içinde bir tane Müslüman ülke yok. 3 kıta var; Avrupa, Asya ve Amerika. Diğer kıtalardan da kimse yok. Bunlardan bir tanesi 'Hayır' derse, oradan siz karar çıkaramazsınız. Velev ki karar çıktı, uygulayamazsınız. İsrail'le ilgili kararları uyguladı mı? Bugün 150'ye yakın karar çıkmıştır BM'den. Bunlardan bir tanesi uygulanamamıştır. İşte buyurun, şu anda Mescid-i Aksa'nın durumu. Acaba biz de böyle bir anlayış yok da onların mabetlerine karşı bizim ülkelerimizde böyle bir şey yapılsa dünya ne yapar? Bir ses var mı? Kiliselere karşı böyle bir şey yapılsa, dünya ne yapar? Ama bakın biz bunların hiçbirine asla müsaade etmeyiz. Niye? Çünkü bizim dinimizde böyle bir saldırıya, böyle bir yakıp yıkmaya yer yoktur da onun için. Mescid-i Aksa, Filistinlilerin değil, tüm dünya Müslümanlarının iki kıblesinden bir tanesidir. Dolayısıyla hepimize düşen bir görev var, sorumluluk var. Ama bakın hiç dünyanın sesi çıkmıyor. Dünya yazıp çizmiyor. Hiç birisi “Ne yapıyorsunuz” demiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız, koşturuyoruz, takip ediyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız."

MISIR, SURİYE VE IRAK’TAKİ KATLİAMLAR

Mısır'da seçilmiş iktidar devrilirken demokrasiye inandığını söyleyenlerin, bu darbeci zatı eleştirmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çünkü onlar kendileri nasıl inanıyorlarsa öyle bir demokrasiyi kabul ediyorlar. Bunları görmek zorundayız. İnsanlar toplu halde katledilirken dünya seyretti. Dünyada yakın siyasi tarihimizde bir hafta içinde 5 bine yakın insanın katledildiği bir ülke yoktur. Böyle bir darbe de yoktur. Ama ne yazık ki Mısır bunu yaşamıştır. Bu zattan önce gelenlerin hiçbir tanesi böyle bir darbeyi, böyle bir katliamı yapmadı. Filistin'e her türlü hukuk, ilke, kural hatta vicdan ayakların altına alınıp seyredilirken dünya sadece seyrediyor. Irak'ı dünya seyrediyor. Şu anda Irak'ın yüzde 40'ı işgal altında. Suriye aynı şekilde. Kendilerine göre belli hedefler koyuyorlar, ama 'gel netice al' dediğinde, netice yok. Neymiş havadan bombalıyormuş. ‘Havadan bombalamak suretiyle netice alınmaz’ dedik, aylardır. Şimdi yeni yeni karar alıyor. Şimdi kara harekâtı yapacaklarını söylüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bunlar bilinen gerçeklerdir. Suriye'de 300 bin masum insan öldü, dünya seyretti. Söyledikleri ne? Diyorlar ki Esed gidince yerine kim gelecek?  Mantığa bak ya. Siz demokrasiye inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Demokrasi, milli irade midir? Halkın iradesi midir? Bunun tek cevabı vardır. Zalim Esed gidince, terörist Esed gidince onun yerine halkın iradesi gelecektir. Halk kimi istiyorsa o gelecektir. Ama o gidecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının zaman zaman kendisine "Böyle eleştirmeseniz, öyle söylemeseniz" dediklerini aktaran Erdoğan, "Biz hakkı sonuna kadar söylemeye mecburuz, söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ki damardan bu işe girilsin. Bu işin sıkıntısını, derdini çekenlerin de olduğu bilinsin" dedi.

“KOBANİ’YE GÖSTERİLEN HASSASİYET HALEP’E NEDEN GÖSTERİLMİYOR?”

Türkiye'nin sınırında Kobani (Ayn el-Arap) diye bir vilayet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden Arap kardeşlerimizin yaşadığı Ayn el-Arap idi daha sonra bunun adını değiştirdiler ve nedense Amerika buraya bayağı özendi. Konuştum kendileriyle. Başkanla konuştuk bu işi. Dedim ki; bakın oraya yapacağınız bu silah yardımı doğru değil, teröristlerin eline geçer. 'İki gün içerisinde orası düşecek' diyor. Orada yaşayan insan yok dedim sayın başkan. Zaten 200 bin insan benim ülkeme geldi, şu anda hepsini biz ülkemizde misafir ediyoruz. Neyi düşecek. Şu anda 2 bin tane savaşçı var orada. Bu DEAŞ denilen teröristlerle onlar savaşıyorlar zaten. Niçin bu sizin için bu kadar stratejik. Neden. Eğer stratejik ise benim için stratejik olması lazım. Sizin için niye stratejik. Siz 11-12 bin kilometre öteden bunu stratejik görüyorsunuz, özelliği ne? Fransa başkanına söyledim. Dedim ki; 'Halep mi Kobani mi?' 'Tabii ki Halep' dedi. Ama dedim bak Halep'in üzerinde kimse konuşmuyor. Şimdi Halep gidiyor."

“SÖZ KONUSU MÜSLÜMAN OLUNCA HUKUK VE DEMOKRASİ ORTADAN KALKIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl üzerinde durulması gereken yerin Halep olduğunu vurguladı. "Halep'te ekonomi var, tarih var, kültür var. Halep tam manasıyla 1 milyona aşkın nüfusuyla bir özelliği var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halep'i niye konuşmuyoruz da Kobani? Mesele başka, dert başka. Üst akıl, başka hesaplar içinde. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Sinsice planlar yapılıyor, bu planların üzerinde durmamız gerekiyor. Kobani için dünyayı ayağa kaldıranların, Halep için zerre kadar kaygı duymadıklarını görüyoruz. Söz konusu Müslüman olunca hukuk ortadan kalkıyor, demokrasi ortadan kalkıyor, evrensel değerler, Avrupa değerleri, Batılı değerler, insani, vicdani değerler ortadan kalkıyor. Terör örgütleri arasında dahi çok enteresan, son zamanlarda oynan bir oyun da bu. Seküler ve seküler olmayan diye ayrıma gitmeye başladılar. Eğer bir terör örgütü seküler olduğunu iddia ediyorsa ona karşı sempati duyuyorlar. Seküler olmadığını iddia ediyorsa ona karşı tepki ortaya koyabiliyorlar. Petrolü olana demokrasi götürmekten bahsedebiliyor. Petrolü olmayan ülkeleri hiç kaale alamayabiliyorlar." diye konuştu.

“ALLAH’IN İZNİ İLE İYİNİN, GÜZELİN VE DOĞRUNUN YANINDA SAF TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilginç şeylerin olduğunu ifade ederek, öz eleştiri kadar bu eleştirileri de cesaretle yapmak zorunda olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar ilkesiz olabilir, hukuksuz olabilir, vicdansız olabilir. Biz özümüze kulak verecek, Kur'an ve Sünnet ile yolumuzu aydınlatacak, adil olacağız, eşitlikçi olacağız, ayrım yapmadan barışı savunacağız. Her zaman ifade ediyorum. Onların bir tuzağı varsa hiç merak etmeyin Allah'ın da bir tuzağı vardır. Biz iyi olmak istersek, Allah hiç şüphesiz bize bütün kapıları açacak, bütün yolları aydınlatacak. Allah'ın izni ve yardımıyla biz iyinin, güzelin ve doğrunun yanında saf tutmayı sürdüreceğiz. Umudumuzu kaybetmeden, başımızı öne eğmeden, bize başkalarının biçtiği rolleri kabullenmeden her daim hakkı savunacağız. Rabbim inşallah bizlere merhamet etsin, bizlere yardım etsin. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin."

Tüm Haberler