Ümit Haluk Bayülken

Görev Süresi : 14.07.1977 - 12.07.1980

1921 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. 1943’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden sınıf birincisi olarak mezun oldu.

26 Ocak 1944 tarihinde Dışişleri Bakanlığı II. Dairesinde memuriyete başladı. Dışişleri Bakanlığı’nda 3. Kâtip, Konsolos, 2. Kâtip, Başkâtiplik, UNO Delegeliği, Orta Elçilik Müsteşarlığı, Siyaset Planlama Grubu Başkanlığı ve Genel Sekreterliği, Siyasi İşler Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Londra Büyükelçiliği, Yüksek Müşavirlik ve Cento Genel Sekreterliği yaptı.

11 Aralık 1971 ile 25 Ocak 1974 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. 14 Temmuz 1977’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Kontenjan Senatörü seçildiğinden 12 Temmuz 1980’de bu görevinden ayrıldı. 20 Eylül 1980’de Millî Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. 13 Aralık 1983’e kadar bakanlık görevine devam etti.

Evli ve iki çocuk sahibiydi. 28 Nisan 2007’de yaşamını yitirdi.