Tevfik Bıyıklıoğlu

Görev Süresi: 01.05.1924 - 09.11.1927 | 04.11.1928 - 04.03.1932

1891 yılında Çanakkale’de doğdu. 1905 yılında girdiği Harp Okulu’nu 1908 yılında topçu subayı ve okul birincisi olarak, 1914 yılında ise Harp Akademisi’ni sınıf birincisi olarak bitirdi.

1915 yılında Kurmaylığa yükseltildi; 1923 yılında Genelkurmay Birinci Şube’de Kurmay Yarbay rütbesinde iken, 18 Mart 1924 gününde Başkitabet Vekili olarak atandı. 1 Mayıs 1924 günü, Askeri Başkâtipliği uhdesinde kalmak üzere Riyaseticumhur Umumi Kâtipliği görevine asaleten ataması yapıldı.

9 Kasım 1927’ye kadar sürdürdüğü bu görevinin ardından Moskova Büyükelçiliğine atandı, 4 Kasım 1928 günü ikinci kez Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine getirildi ve 4 Mart 1932’de bu görevi sona erdi.

I. Dünya Savaşı, Trablusgarp Savaşı (1912) ve Kurtuluş Savaşı’na (1920 Temmuz ayında savaş bitene kadar) katıldı. Harp Madalyası, Gümüş Liyakat Madalyası, Alman Demirsalip Nişanı, İftihar Madalyası ve İstiklal Madalyası sahibidir. Lozan Barış Konferansı’na katılan heyette askeri danışman olarak görev aldı. Türk Tarih Kurumu’nun başlangıcını oluşturan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin ilk başkanlığı görevini de üstlendi.

24 Kasım 1961 günü yaşamını yitirdi.