Ruşen Eşref Ünaydın

Görev Süresi: 21.10.1933 - 17.03.1934

18 Mart 1892’de İstanbul’da doğdu.

Galatasaray Sultanisi ve Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi, Askeri Baytar Âlisi’nde ve Darulmuallimini Âlisi’nde Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı.

Yazarlık yaşamına 1914 yılında çevirmenlik ile başladı, 1918’de Yenigün muhabiri olarak Kafkasya’da, Tasvir-i Efkâr Gazetesi muhabiri olarak Sivas’ta görev yaptı. Dergi ve gazetelerde söyleşi ve gezi türünde yazıları yayımlandı.

1920’de Anadolu Hükümeti’nin çağrısı üzerine Ankara’ya gelip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 1922 yılında Buhara Büyükelçiliği Başkâtibi olarak atandı. Lozan Konferansı’nda Matbuat Müşavirliği yaptı. TBMM II. Döneminde Afyonkarahisar milletvekilliğine seçildi. 21 Ekim 1933 gününde Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine atandı; 17 Mart 1934 tarihinde Tiran Büyükelçiliğine atanması nedeniyle bu görevinden ayrıldı.

Sonraki yıllarda Atina ve Budapeşte Elçilikleri ile Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 1952 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua dergilerinde söyleşi, şiir ve hatıra türünde eserleri yayımlandı. Türk basınında Mustafa Kemal Paşa’yı tanıtan ilk kişidir.

21 Eylül 1959 tarihinde yaşamını yitirdi.