Nurullah İhsan Tolon

Görev Süresi : 25.01.1951 - 02.05.1954

1904 yılında İstanbul’da doğdu.

3 Nisan 1929’da Ziraat Vekâleti Adapazarı Islah İstasyonu’nda, 20 Eylül 1929’da Deutche Orgentbank’ta çalışmaya başladı. Ardından Yüksek Ziraat Enstitüsü Başasistanlığı, İhtiyat Zabitliği, Şeker Bankası Laboratuvar Asistanlığı, İktisat Vekâleti Türk Ofis Müşavirliği, Ticaret Vekâleti (Dış Ticaret Müşavirliği, Umum Müdür Muavinliği ve Umum Müdürlüğü) görevlerinde bulundu. 1 Kasım 1950’de Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Üyeliği görevine getirildi. 25 Ocak 1951 günü Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine atandı. Bu görevinden 2 Mayıs 1954’te Seyhan Mebusu seçilmesi nedeniyle ayrıldı.

Evli ve iki çocuk sahibiydi. 1 Ağustos 1986’da yaşamını yitirdi.