Mustafa İsen

Görev Süresi : 05.09.2007 - 10.09.2014

1953 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak yardımcı doçent payesi aldı. Bu süreç içerisinde 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesine öğretim elemanı olarak gönderildi. 1983 yılına kadar burada görev yaptı. Dönüşünde kuruluş aşamasında olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de alanıyla ilgili dersler verdi. 1988 yılında önce Milli Eğitim Bakanlığında müşavir, ardından doçent olan İsen, 1994 tarihine kadar Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bu unvanla çalıştı. Doçentliği esnasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) başkanlık yaptı. 1994 yılında profesörlüğe yükselerek ilmî unvanları tamamlayan İsen, idari görevler almaya devam etti. Bu cümleden olmak üzere, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı yaptı. 1997’de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. 2000 yılında Başkent Üniversitesi'ne geçerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu.

17 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleşmesi sonucu 17.6.2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu görevde kalan İsen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Genel Sekreterlik görevinde gerek uzmanlığı gerekse özel ilgisi neticesinde Çankaya’da kültür ve sanatın daha görünür kılınmasına yardımcı oldu. 2009 Ekim’inden itibaren bu görevine ek olarak Cumhurbaşkanlığı kontenjanından YÖK üyeliğine seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber Prof. Dr. Mustafa İsen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Sakarya’dan milletvekili seçilen Mustafa İsen, yenilenen 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrar bu şehirden milletvekili seçildi ve 26. Dönem TBMM’de Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Evli ve üç çocuk sahibidir.