Munis Faik Ozansoy

Görev Süresi : 31.07.1958 - 27.05.1960

4 Nisan 1911’de Midilli’de doğdu. Şair Faik Ali Ozansoy’un oğludur. Kendisi de şair ve yazardır.

Ortaöğrenimini 1932’de Galatasaray Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1935’te Ankara Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Çeşitli resmî görevlerden sonra Ticaret Bakanlığı Müfettişliği yaptı. Ozansoy, Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine 31 Temmuz 1958’de atandı ve bu görevini 27 Mayıs 1960’a kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

31 Mart 1975 günü yaşamını yitirdi.