Kemal Gedeleç

Görev Süresi : 03.01.1939 - 13.07.1947

1880 yılında İstanbul’da doğdu.

Denizli Sancağı Maiyet memurluğu, Besni, Çemişgezek, Siverek, Kartal, Keskin, Diyarbakır Merkez, Mutki, Söke ve Edremit kaymakamlıkları yaptı. 8 Şubat 1915’te Balıkesir Mutasarrıflığına atandı. Daha sonra Kırklareli, Kayseri, Mazul, Teke (Antalya), Niğde, Kayseri mutasarrıflıkları yaptı. 13 Nisan 1922’de 1. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine, 14 Nisan 1924’de Bursa Valiliğine, 16 Temmuz 1926’da Başvekâlet Müsteşarlığına atandı.

3 Ocak 1939’da Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine atandı. 13 Temmuz 1947’de yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.

Evli ve bir çocuk sahibiydi. 16 Şubat 1961 günü yaşamını yitirdi.