Hikmet Bayur

Görev Süresi: 20.11.1927 - 04.11.1928 | 27.03.1932 - 21.10.1933

1901 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi’nde matematik eğitimi aldı.

1920 yılında Ankara Hükümeti kurulunca, buraya gelerek Dışişleri Bakanlığı’nda Siyasi İşler Müdürlüğü’nde çalıştı. Savaş yıllarında yabancı devletlere verilen birçok notayı kaleme aldı.

Belgrad’da Elçilik yaptığı sırada 20 Kasım 1927’de Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine, 4 Kasım 1928’de Kabil Büyükelçiliğine atandı. 27 Mart 1932’de ikinci kez Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine atandı. 21 Ekim 1933 tarihinde ise Mebusluğa seçildiği için Riyaseticumhur Umumi Kâtipliği görevinden ayrıldı.

1933 yılında, yeni kurulan hükümette Millî Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Ordinaryüs Profesörlüğe kadar yükseldi.

1980 yılında yaşamını yitirdi.