Ercüment Ekrem Talu

Görev Süresi: 12.03.1924 - 30.04.1924

1886 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni 1905 yılında bitirdi.

Memuriyet yaşamı 1907’de çevirmenlikle başladı. 12 Mart 1924 günü Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürü iken Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğine atandı. 12.03.1924-30.04.1924 tarihleri arasında 1 ay, 18 gün süreyle bu görevde kalan Ercüment Ekrem Talu, 30 Nisan 1924 gününde istifa etti.

1931-1933 yıllarında Varşova Elçilik Müsteşarlığı, ardından Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca, Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevlerini üstlendi, Şehir Tiyatroları ile Sular İdaresi yöneticiliklerinde bulundu.

20. yüzyılın önemli romancılarından olan Talu, 16 Aralık 1956 günü İstanbul’da yaşamını yitirdi.