İdari İzin

17.08.2018

20 Ağustos 2018 günü tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların yarım gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

İdari İzin