Danıştay Üyelikleri

16.07.2018

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;
- (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN’ı,
- (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’u,
- Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK’i,
- (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU’nu,
seçmişlerdir.