733. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

14.09.2014

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 733. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri  münasebetiyle yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Söğüt, Alperenler Serdarı Ertuğrul Gazi önderliğinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun, adalet ve hoşgörü üzerine inşa edilen köklü medeniyetimizin ocağı olmuştur.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bu yönüyle, geçmişten geleceğe uzanan bir mana ve gönül köprüsüdür. Tarihimizin şanını, milletimizin büyüklüğünü ortaya koyan, Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan harcın, birlik ve beraberliğimiz olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan çok önemli bir buluşmadır.

Milletimizin yetiştirdiği sembol şahsiyetlerden biri olan Ertuğrul Gazi; onun ve Şeyh Edebali’nin öğütlerini kendisine rehber edinen oğlu Osman Gazi; onların izinden yürüyen diğer devlet adamları; asırlar boyu üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’nin, herkesi kucaklayan, ırk, dil, inanç eşitliğini koruyan, farklılıklar arasında ahengi sağlayan adaletli bir  yönetim anlayışının temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamışlardır.

Nitekim, küçük bir beyliğin, medeniyetimizden ve maneviyatımızdan güç ve ilham alarak, cihanşümul bir imparatorluk haline gelmesi, insanlık tarihinin de en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. 

Bilecik Söğüt’te Osmanlı’yı ayakta tutan ve yaşatan ruhun ilk tohumlarını atan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti’nin bir ulu çınara dönüşmesini sağlayan Osman Gazi ve Osmanlı'nın gönül mimarı Şeyh Edebali, bizler için örnek şahsiyetler arasında yer almaya devam edecektir.

Ecadadımızın bize emanet ettiği kutlu mirası yaşatmak, onların davasına sahip çıkmak ve ‘Büyük Türkiye” hedeflerini gerçekleştirmek için azimle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi’yi, Osmanlı İmparatorluğu’nun manevi mimarı Şeyh Edebali'yi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”