NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

01.09.2014

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Birleşik Krallık’ın evsahipliğinde Galler’de düzenlenecektir. 

Zirve’de ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın da yer alacağı bir heyetle temsil edilecektir. 

Zirve, Irak ve Suriye başta olmak üzere İttifak’ın güneydoğu sınırındaki tehditler ile Ukrayna’nın doğu sınırında yaşanan istikrarsızlığın etkisini hissettirdiği bir ortamda gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede liderlerin, düzenlenecek iki çalışma oturumu ile bir çalışma yemeğinde, mevcut gelişmeleri ele almaları, NATO’nun orta ve uzun vadede kendini yeni güvenlik ortamına uyarlaması amacıyla atılacak adımları kararlaştırmaları ve bu doğrultuda gerekli görevlendirmelerde bulunmaları beklenmektedir. 

Kollektif savunmanın güçlendirilmesi, “Geleceğin NATO”sunun şekillendirilmesi, mevcut sınamalara karşı İttifak’ın hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, savunma harcamalarının zaman içinde aşamalı olarak artırılması ve ortak ülkelerle daha yakın işbirliği mekanizmaları geliştirilmesi Zirve’nin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Müttefikler arasındaki bağların, dayanışma ve adil külfet paylaşımı temelinde pekiştirilmesi de ele alınacak konular arasında olup, İttifak’ın geleceği bakımından Transatlantik bağın önemine vurgu yapan bir bildirinin de kabul edilmesi öngörülmektedir. 

Müttefik liderler ayrıca, ISAF harekatına katkıda bulunan ülke liderleri ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcileriyle Afganistan konulu toplantıda biraraya gelerek, Afganistan’la “Kalıcı Ortaklık” ilişkilerinin güçlü bir zemin üzerinde inşası ve Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerinin mali açıdan desteklenmesine yönelik taahhütlerini teyit edecekler; ayrıca, ISAF harekatı sonrasında başlatılması öngörülen Kararlı Destek Misyonunun hazırlıklarını gözden geçireceklerdir. Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde toplanacak NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında ise, Ukrayna’da yaşanan krizin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü için yapılabilecekler ve Ukrayna’yı desteklemeye yönelik tedbirler ele alınacaktır. Her iki toplantı sırasında liderler tarafından bildiri yayımlanarak, bu konularla ilgili temel mesajlar uluslararası kamuoyuna duyurulacaktır. 

Zirve kapsamında üyeliğe istekli dört ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ayrı bir oturum düzenlenerek, İttifak’ın Açık Kapı Politikasına bağlılığı bir kez daha teyit edilecektir. Müttefik ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyinde ortak ülkelerle yapacakları diğer toplantıların ise, İttifak’a siyasi, maddi ve askeri katkısı bulunan bu ülkelerle mevcut ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Zirve münasebetiyle ayrıca, Müttefik silahlı kuvvetler personeli ve ailelerinin yaptıkları fedakârlıklara teşekkür mahiyetinde “Kuzey Atlantik Silahlı Kuvvetler Bildirgesi” yayımlanacaktır.