Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

10.12.2022

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “10 Aralık İnsan Hakları Günü” mesajları aşağıda sunulmaktadır:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 74’üncü yıldönümü vesilesiyle tüm vatandaşlarımın İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum.

İnsana saygı ve insan haklarının korunması, asırlara dayanan birlikte yaşama kültürümüzün ve köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir.

Bu ilkelerin rehberliğinde son 20 yılda uygulamaya koyduğumuz kapsamlı reformlarla hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engelleri kaldırarak, adeta sessiz bir devrime imza attık.

Uzun yıllar boyunca demokrasimize gölge düşüren jakoben zihniyetin yerini, özellikle vatandaş-devlet ilişkilerinde insanı merkeze alan, eşitlikçi, kuşatıcı ve özgürlükçü bir yönetim anlayışının almasını temin ettik.

Bu insani tavrımızı, Somali’den Suriye’ye, Afganistan’dan Ukrayna’ya kadar coğrafyamızda yaşanan çatışmalar karşısında da ortaya koyduk.

Çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca mazluma ev sahipliği yapan Türkiye, ilk günden itibaren barışın, istikrarın ve huzurun tesisi için samimiyetle çaba harcayan yegâne ülke olmuştur.

Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık.

Terör örgütlerine karşı farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadeleyi de, ülkemizin insana, insan hayatının korunmasına, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına verdiği önemin bir tezahürü olarak görüyoruz.

Masumların kanları üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışan bu insanlık düşmanlarını, ülkemize ve milletimize bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu süreçte bölgemizden başlayarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, baskıya, haksızlığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda karşı sesimizi yükseltmeye de devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün özellikle asli hakları gasp edilen mazlumlar için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.