Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan’ı ziyaretine ilişkin basın açıklaması

11.10.2022

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN’I ZİYARETLERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımız     Sayın     Recep     Tayyip     Erdoğan,    Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Cömert Tokayev’le birlikte TürkiyeKazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Astana’yı ziyaret edeceklerdir.

İlgili Sayın Bakanların iştirakiyle 12 Ekim’de tertiplenecek Konsey Toplantısı’nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığımızın derinleştirilmesi imkânları ele alınacaktır. 

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 13 Ekim’de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi’nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecekler, bu vesileyle çeşitli ikili temaslar gerçekleştireceklerdir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.