Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati’nin Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Basın Açıklaması

31.01.2022

LÜBNAN CUMHURİYETİ BAŞBAKANI NECİP MİKATİ’NİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 1 Şubat 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.