D-8 Teşkilatı 23. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

15.06.2020

Kuruluşuna öncülük ettiğimiz, Sekretaryasına İstanbul’da evsahipliği yaptığımız ve Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 23’üncü Kuruluş Yıldönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

D-8; savaş yerine barışın, çatışma yerine diyalogun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin hâkim olmasını şiar edinmiştir.

D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil; bunun çok daha ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin mücessem halidir.

Kuruluşunun ardından geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmeler, özellikle koronavirüs salgını sürecinde şahit olduğumuz acı manzaralar, D-8’in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu göstermiştir.

Bu süreç, savunduğumuz ilkelere olan ihtiyacın yanı sıra D-8 üyesi ülkelerin sahip olduğu muazzam potansiyeli de ortaya koymuştur.

Başta savunma sanayii ve sağlık olmak üzere teknolojiden turizme, iyi tarım uygulamalarından temiz enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime kadar çok geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkânlarımız vardır.

Ülkelerimiz arasında akdedilmiş anlaşmaların layıkıyla hayata geçirilmesi, şu an 110 milyar Dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizin 500 milyar Dolar seviyesine çıkartılmasında bizlere yardımcı olacaktır.

Bu anlayışla Dönem Başkanlığımız süresince D-8’i daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. “İstanbul Bildirisi” ve “İstanbul Eylem Planı” ışığında, örgütün gelecek 10 yılına yön verecek “2020-2030 Yol Haritası” ile “Dakka Deklarasyonu”na yönelik çalışmalarımızı karalılıkla devam ettiriyoruz.

Bu düşüncelerle D-8’in kuruluşuna liderlik eden Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ı rahmetle yâd ediyor, 23 sene içinde D-8’e hizmet etmiş, teşkilatın büyümesi, güçlenmesi için gayret göstermiş tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. D-8’in işlerini büyük özveriyle yürüten Sekretarya’mızı tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbim’den başarılar diliyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı